Any 1308

         
Any 1308- El rei compra per 6000 lliures els béns de Gastó VII de Bearn a Mallorca.

         
Any 1308-Els genovesos són expulsats de Caffa pel khan Tohtu.

         
Any 1308-Jaume II compra rafals i terres a Ferrutx que eren de Maimó Pasqual.

         
13 de febrer de 1308- Fra Arnau Rossinyol és elegit gran mestre de l'orde de la Mercè.

         
15 de març de 1308- Testament de Macià Brú, que elegeix sepultura en el monestir de las Llagues de sant Francesc en la capella, que ha finançat, i posada baix la invocació de Sant Macià .         
1 d'abril de 1308-Testament de Jordi Berard que vol ser enterrat en el monestir de sant Francesc en el cementeri que acaba d'edificar a la clastra nova en el cantó del portal de l'església.


14 d'abril de 1308 -Mor Abū Zayyān Muḥammad. emir de Tlemcen
         
1 de maig de 1308- El papa concedeix permís a la reina Esclarmonda per entrar en qualsevol monestir, especialment el de Santa Clara i dur amb si algunes dones que amb ella recitin les hores canòniques així com residir en el mateix i tenir col·loquis espirituals amb alguna monja de Santa Clara o frare franciscà.


1 maig 1308 -Mor Albert I d'Habsburg, rei d'Alemanya.
         
9 de juliol de 1308-El rei Jaume II confirma l'aprovació d'unes ordenances redactades pels jurats , i prèviament acceptades pel lloctinent.

         
12 d'agost de 1308-El papa encarrega al Bisbe de Mallorca la cura i administració dels béns existents en les terres subjectes al Rei de Mallorca que van ser dels templers.

         
12 d'agost de 1308 - Jaume II concedeix 25 lliures anuals a Esbert Sa Cortada per la disposició d'un cavall armat per a la defensa de l'illa. (ARM RP 25 fol.3v-4)

         
13 d'agost del 1308- El rei institueix una cavalleria en feu a favor de Guillemó de Torrella, amb una renda anual de 500 sous i amb l'obligació de mantenir un cavall armat en defensa de Mallorca.

         
20 d'agost de 1308 - Mahomet fill del rei de Tunis escriu al rei Jaume II per confirmar que ha renovat el tractat de pau amb el seu enviat Bernat de Sarrican per 10 anys més.

         
18 de novembre de 1308- Jaume de Caldes i la seva muller Blanca, venen a Guillem de Cumba
i Gregori Saylembe, procuradors de Jaume II de Mallorca, la meitat del dret i directe domini que tenen sobre la vila de Porreres, l'alqueria Alcàsser i els rafals Toseta i Mafumet. (A.R.M., R.P. n.° 2035, f. 40-43 v.).

19 de desembre del 1308- Mitjançant el Tractat d'Alcalá d'Henares, Ferran IV de Castella i Jaume II d'Aragó apropen postures enfront de l'enemic comú, el Regne nassarita de Granada.


         
30 de desembre de 1308- El papa prega al Rei de Mallorca  la detenció de tots els templers subjectes a la seva jurisdicció i  que els lliuri als bisbes o als inquisidores del seu regne.


endavant