Any 1311: Prohibició de tenir relacions sexuals amb musulmanes. Casa per a dones penedides.

         
Any 1311-El concili de Tarragona no veu motius per a pronunciar-se contra els templers.

         
Any 1311-Construcció del Palau Reial de Manacor.

         
Any 1311-Borràs Ferragut batle reial de Sencelles.

         
Any 1311- Ordenació reial per la qual els cristians no poden tenir relacions sexuals amb les musulmanes.

         
Març de 1311-Importen perdius de València a Mallorca.


3 de març de 1311

Mor Anthony Bek, bisbe de Durham i patriarca llatí de Jerusalem
         
15 de març de 1311-Els almogàvers vencen la cavalleria franca de la Romània a Halmyros.

8 d'abril de 1311 - Mor cremat a Uppsala l'heretge Botulf Botulfsson

Llibre dels Privilegis

                                                                                                                           El rei Sanç (Llibre dels Privilegis)

29 de maig de 1311-Mor Jaume II al palau reial de l'Almudaina . El succeeix Sanç.

4 de juny de 1311 - Sanç és proclamat rei de Mallorca.

 

22 de juny de 1311 - Sanç I concedeix 25 lliures anuals a Pere d'Enveig per la disposició d'un cavall armat per a la defensa de l'illa. (ARM RP 25 fol.6-6v).

Mestre de Santa Clara

Mestre de Santa Clara

 

  4 de juliol de 1311: El rei Sanç confirma els privilegis. Aleshores eren jurats del Regne, Gil Garcés, Guillem Arnau Sesesglésies, Ramon Sacosta, Francesc Genovard, Simó Virgili i Bernat Sescomes.

Rei Sanç de Mallorca

Encara confirmam e loam a atorgam integramení totes libertats e franqueses del regne de Mallorques e de les ylles de Menorca e de Evissa aiacenis
a aquelí regne, a la demunt dita universitat e als habitadors, e de les ylles
demunt dites, axí com antigamení donades e atorgades són estades e encara
confermades per lo molt noble senyor en Sanxo de bona memória rey de Mallorques,
no contrastant les retencions fetes per aquelí mateix senyor en Sanxo
contengudes en la carta daquen feta per auctoritat de Lorenç Plaença, notari e
escrivá ga enrera del dii senyor rey, en la sgleya de Sancta Maria de la Seu
de Mallorques IIII nonas julii en lany de nostre senyor MCCCXI.22 de setembre de 1311-Climent V, papa, permet a la reina Esclarmonda la institució d'una casa per a dones penedides. 

8 de setembre de 1311 - El rei Sanç ret homenatge al rei de França per Montpeller i Lates (Document 14 - Trésor des Chartes J-598 dels Arxius nacionals de França)

endavant