Any 1312: Consolat mallorquí a Tunis. Pau amb el soldà.

Any 1312-Forja de les campanes Na Prima, Na Picarol i Na Tèrcia (Seu de Ciutat).

Any 1312-Consolat mallorquí a Tunis.

Any 1312-El ducat d'Atenes se sotmet a l'autoritat de Frederic II de Sicília.

Arnau Burguet és el prior de Sant Domingo.

La cofraria dels sastres es reunia a Santa Margalida.

Febrer de 1312- Gregori Sallambé és enviat a Tunis per a renegociar el tractat de Pau amb el rei de Mallorca.

22 de març de 1312 - Supressió de l'Ordre del Temple, decidida pel papa Climent V a la Butlla "Vox in Excels".

Març i Abril de 1312:

Fo manat als procuradors del Senyor Rey per boca den R. Plasensa que fos comprat 1 pati de terra quis te ab lalberch den Guerau Aderro lo qual era dels predicadors e que fos anedit al alberch del dit Guerau en esmena e en compensacioo de tot so quis tenia ab lo castel ne era sobre la carrera que es en la dita costa den Ciprés, per so com a publica utilitat maná que so que eran sobre la dita carrera fos enderrocat e que fos satisfet a eil en obra per los Jurats o per eils que plaura al Senyor Rey e en fer tant que fos feta la dita obra per los dits procuradors comptat lo damunt dit pati dels dits frares prehicadors e axi lo primer dia de mars del any M CCC XI pagarem a frare P. des Prats prior deis preycadors e al covent per preu del dit pati segons que es contengut en la carta de la compra feta per en Bn. March notari 25 liures.

Sia mudat en lo compte del any M CCC XII.

ítem pagam a frare P. Domingo per la meytat de les parets migeres que hom feu entre los predicadors e lalberch del dit Guerau Aderro segons que en I escrit lo qual nos liura per menut es contengut 2 Ib. 18 s. 6.

A X dabril en lany de M CCC XII reebem letra den A. de Codolet tresorer del Senyor Rey que deguessen pagar e deliurar an Guerau Aderro per satisfácció de la obra la qual lo Senyor Rey de bona memoria havia manada a ell fer per lo enderrocament de les cases sues ques tenen en lo castel les quals li foren pagades 20 liures.(ARM RP 1865 fol. 156.)

10 d'abril de 1312 - Jaume II d'Aragó demana al rei Sanç de Mallorca l'enviament de falcons joves de Mallorca. (ACA, r. 239, f. 237r ).

24 d'abril de 1312 - Ferran IV de Castella concedeix el Fur a les Viles de Ojacastro, Ezcaray, Valgañón i Zorraquín, a La Rioja.

1 de maig de 1312 -A la Península del Sinaí, a 50 km a l'est del Golf de Suez ia 45 km a l'oest del Golf de Acaba succeeix un terratrèmol de 6,7 graus en l'escala Richter.

9 maig 1312

Mor Abu Abd Allah Ibn Al-Kammad, professor i tradicionista nascut a Vélez Rubio (Almeria).

13 de maig de 1312 - Mor Teobald II

19 de juny de 1312

Mor  Piers Gaveston, noble anglès

9 de juliol de 1312-El rei Sanç ret homenatge al rei d'Aragó, a Barcelona, i ratifica la concòrdia.

25 de setembre de 1312 - El rei Jaume II d'Aragó trenca les treves vigents amb els soldans de Marroc, Tremcen, Bugia i Tunis, i autoritza l’armament d’embarcacions, a Catalunya, per practicar el cors arreu del Magreb.(ACA, C, reg. 240/1, fol 85 r.).

4 de novembre de 1312-El concili de Tarragona declara innocents tots els templers de la Corona d'Aragó..

4 de novembre de 1312 -Abu Yahia al-Lihyani de Tunis es queixa al rei d'Aragó dels mals fets per un corsari mallorquí.

23 de novembre de 1312- Tractat de pau entre el rei Sanç i el sultà de Bugia Abú Yahia Abü Bake (Boyhahia- Abebechre), representats per Gregori Sallambé, procurador reial i Ahmad' Abd Allah al Hayy i Muhammad ibn Abd allàh al-sid, sarrains. Notari: Barthomeu de Caparo.(BSAL XV Palma 1915, p.217-220)

29 de desembre de 1312- Mor de malaltia a Fez el cavaller Arnau de Torrella.El succeeix Arnaldó de Torrella que hereda la casa de l'alqueria de Biniaraix, a Sóller, amb celler i tafona, que estava arrendada, i les rendes de les terres establertes, la casa i el celler de Murel, a Muro i els tres molins de la Marjal, vora l'Albufera de Muro, l'hospici del carrer de Sant Jaume de Palma i un obrador, un molí de la síquia major, que estava establert, l'alqueria Guarrada del pla de Catí, el camp de les Llebres a Santanyí i la castellania de Creixell.

31 de desembre de 1312-El papa concedeix a Domingo Forcadell  l'església parroquial de Pollença, que abans pertanyia a l'ordre del Temple, els fruits de la qual no passen de cent lliures turoneses anuals, tot i que posseeix ja la parròquia de Figuerola en la diòcesi de Tarragona.

Any 1312- Germans de la vida pobra "Fraticelli" prenen per la força els monestirs de Carmignano, Arezzo i Anciano i expulsen d'ells als conventuals.

endavant