Any 1313: Consolat mallorquí a Alger. Pau amb Tunis.  Creació de la Universitat Forana. Disolució de l'orde del Temple a Mallorca. El cap dels fraticelli a Mallorca.

            

Any 1313- Consolat mallorquí a Alger.

Any 1313-Creació de la Universitat forana a Mallorca.

Any 1313-Disolució de l'orde del Temple a Mallorca.

Any 1313- Pere Marsili acaba la redacció llatina de la Crònica de Jaume I.

Gener de 1313-Angelo Clareno, cap dels fraticelli espirituals, visita Felip de Mallorca.

Gener de 1313 -
Abou-Yahia-Zakaria el-Lihyan, rei de Tunis, recorda al rei d'Aragó la vinculació que tenen per un tractat de pau encara vigent.

El 28 de gener de 1313 o el  6 de febrer de 1313 .- Gregori Sallambé enviat del rei Sanç signa un tractat de pau i comerç amb Abou-Yahia-Zakaria el-Lihyan, rei de Tunis, on entre altres acords es permet l'establiment d'un alfondec i  s'estipula que ningú no pot vendre als seus respectius territoris esclaus capturats als de l'altre.

15 de març de 1313- El papa atorga el poder al Bisbe de Mallorca d'absoldre o condemnar, segons convengui, als templers residents en la seva diòcesi.

17 d'abril de 1313 - Neix Constantí V d'Armènia

19 d'abril de 1313- Raimunda filla de Simó Cusi, q.°, amb intervenció de Guillemona sa mare se col·loca en matrimoni amb Berenguer Mercader.Constitueixen la dot tots els seus béns de la vall de Sóller. Notari: Bartomeu Struch.

20 d'abril de 1313 - Mor Boleslau II, duc de Mazòvia

22 d'abril de 1313 - Mor Bernardino de Polenta, senyor de Cervia

24 d'abril de 1313 - Mor Alfonso Dionís, aristòcrata portuguès26 d'abril de 1313 - Vall d'Aran: d'acord amb el Tractat de Poissy, Sanç I de Mallorca restitueix aquest territori al rei d'Aragó Jaume el Just

26 d'abril de 1313 - Testament de Ramon Llull. Llega els seus llibres al convent de santa Maria de la Real.

1 de maig de 1313-Testament de Ramon Palau que vol ser enterrat a la clastra del convent de les Llagues de sant Francesc a la capella del sant sopar que ha construït.

14 de maig de 1313 - Mor Boleslau I, aristòcrata polonès (n. 1281).

21 de maig de 1313- El papa concedeix al Bisbe de Mallorca la facultat d'augmentar fins a divuit el nombre de canonges, que fins al moment era de dotze.

Any 1313- A l'estiu,el valencià Guillem Bou i el mallorquí Pere Perelló comandant els seus llenys armats capturen el lleny del barceloní Pere Gavarra i el del mallorquí Pere Menart pel fet que aquests, segons els corsaris, anaven amb un carregament de fusta cap a Trípoli per a la construcció de naus. Els perjudicats denuncien la situació al Consell de Barcelona i diuen que el seu destí era Malta (AHCB, LC, II, fols. 66 v.-67 r.)

7 de juliol de 1313- El papa ordena al general dels dominics  que procuri que alguns frares dominics exerceixin el càrrec d'inquisidors en el Regne de Mallorca. El mateix dia a Florència els franciscans espirituals es manifesten contra els conventuals.11 de juliol de 1313- El papa concedeix que els béns que els templers posseïen en el regne de Mallorca passin als Hospitalers de Sant Joan de Jerusalem.

29 de juliol de 1313 .- Casament a Fontainebleau de Felip I de Tàrent (Anjou) i Caterina de Valois- Courtenay.

Agost de 1313- Ramon Llull és a Messina.

                                                           torre dels hostes del palau del rei Sanç

endavant