Any 1314-Embargament del patrimoni de l'aljama. El Temple és adjudicat als cavallers de sant Joan. Ramon Llull va a Bugia.

Any 1314- Sanç I ordenar embargar el patrimoni de l'aljama de Mallorca, excepte l'estrictament necessari perquè els membres que la integraven poguessin sobreviure, pels crims comesos per la comunitat. Posteriorment l'embargament es commuta per una multa de 95.000 lliures.

El 13 de febrer de 1314- Ferran de Mallorca es casa amb Isabel de Sabran, néta de Guillem II de Morea.

Març de 1314 - El sagristà de Mallorca Joan Borgonyó és enviat del rei a Federic de Sicília per tal de negociar la pau amb els angevins.

10 de març de 1314 - Jo Romeu Valenti he rebut de... Hug Rollan un morabatí que són 8 $ per 7 anys, per raó d'alberg i fogatge ea Ciutat.(BSAL de 1887)

30 de amarç de 1314 - 14 d'abril de 1314-Bernat Bosch és establert per Arnau Casas, mercader a un corral de Sant Miquel.

19 abril 1314  - Moren Gualteri i Felip d'Aunay, militars francesos.

20 abril 1314 - Mor Climent V, papa italià.


 Interior d'El Temple

20 d'abril de 1314- El Temple és adjudicat als cavallers de Sant Joan.

18 de juny de 1314 - Margarida de Borgonya, esposa de Lluis X,  és empresonada per adulteri al Chateau-Gaillard

juliol de 1314-El bisbe Ponç de Barcelona fa donació a Maimó Peris, el seu batle de Mallorca, de l'alqueria de les Arnaldes i altres propietats, amb la condició de tenir en nom seu un cavall armat.


 8 de juliol de 1314 - El bisbe de Barcelona Ponç de Gualba cedeix en feu la cavalleria les Arnaldes del Pla de Catí al batle general de Mallorca Maimó Peris amb l'obligació de mantenir el cavall armat corresponent.

14 d'agost de 1314- "Note, que avuy dimars a 14 de Agost 1314 se embarca Mestre Ramón Llull en una nau per transfetar e anar a Bogia, en la qual embarcade tingué gran acompanyament de gent, e particularment los Jurats, ço es, Luis de Sant Martí, Andreu Roig, Joan Borras, Antoní Agueló, Fr. Amador de Sta...., Fr. Antoni Ferrer, e molts altres, fent gran sentiment de la sua anade e embarcament."

 
Novembre de 1314 - Sarraïns ataquen el terme d'Oriola en sis ocasions fins a final d'any.

3 de novembre de 1314-Neix Nicolau Rossell, que va ser inquisidor i cardenal.


 10 de novembre de 1314- L’infant Alfons, segon fill de Jaume II, casa amb Teresa d’Entença, i és nomenat comte d’Urgell i vescomte d’Ager.


16 de desembre de 1314 - Es pacta una treva entre els partidaris de Frederic de Sicília i de Carles d'Anjou a l'illa.

endavant