Any 1316

Any 1316-Arnau Busquet, batle reial de Sencelles.

Any 1316- El rei Sanç  pacta amb el bisbe de Mallorca les rendes eclesiàstiques mitjançant el Pariatge.


28 d'abril de 1316 -Guillem Cerdà estableix a Pere Requesén unes cases i un corral que confrontaven amb la plaça de l'alquería d'Hialar (Sencelles).


14 de maig de 1316 - Neix Carles IV de Luxemburg5 de juny de 1316

El rei Lluis X l'Hutí mor a Vincennes per beure aigua gelada després d'un joc. La seva esposa Clemència d'Hongria està esperant el seu primer fill


27 de juny de  1316- Acord del rei amb els jurats per a la constitució d'una armada amb caràcter permanent formada per quatre galeres, dos llenys i diues barques i costejada en un 50% pel rei i comandada per dos almiralls, un de designació reial i altre dels jurats, i administrada per dos clavaris designats de la mateixa manera.

5 de juliol de 1316- Ferran de Mallorca és vençut i mort a prop de Clarença en el camp de l'Esperó en combat contra Lluís de Borgonya..

25 d'agost de 1316 - Jaume II d'Aragó dóna 10 dies de plaç a Arnau Torrelles perquè torni el castell d'Oriola que ha de ser ocupat per Acard de Mur després de cessar-lo en el càrrec de procurador del Regne.

18 de setembre de 1316-El rei Sanç atorga als jurats la possibilitat de redactar ordenances, però per tal de fer-se efectives hauran de tenir el consentiment del lloctinent.

19 d'octubre de 1316 . El rei Sanç informa Jaume II de la mort del seu germà l'infant Ferran a Morea.

6 de novembre de 1316- Sentència condemnatòria de les obres d'Arnau de Vilanova a Tarragona.

9 de novembre de 1316- El rei Sanç concedeix a Roderic Ortiz d'Anduxella 25 lliures anuals amb l'obligació de tenir al seu servei un cavall armat.


endavant