Any 1317-Obres a sant Domingo.

Any 1317-Els güelfs arriben al poder a Gènova i els gibel·lins han de fugir cap a la Riviera i dedicar-se al corsarisme.

Any 1317-Jaume Fabra dirigeix les obres de Sant Domingo, però el mateix any surt de Mallorca per dirigir l'obra de la catedral de Barcelona.

16 de gener de 1317 - Jaume II d'Aragó permet al mercader valencià Arnau Portell treure un rocí per a Mallorca.

3 de febrer de 1317- Jaume II d'Aragó atorga permía al veguer de Girona i Besalú Pere Çapila perquè Ramon Fort de Bellpuig pugui treure dos cavalls per a Mallorca. (ACA, r. 213, f. 284r).

7 d'abril de 1317- Canonització a Nàpols de Lluís de Tolosa.

20 d'abril de 1317 - Mor Agnès de Montepulciano, religiosa i santa catòlica italiana.

3 de maig de 1317-Mor Fra Arnau Rossinyol, gran mestre mercedari.

21 de juny de 1317 - Neix Marzia Ordelaffi,condottiera de Cesena

7 de juliol de 1317 - Jaume II d'Aragó atorga llicència a Bernat Valldaura per a treure cinc cavalls per al rei Sanç de Mallorca. (ACA, r. 214, f. 120r).

Juliol de 1317 - Arnau Torrelles, enviat de Jaume II,  aconsegueix un acord de pau amb el Papa i els rivals Robert de Nàpols i Frederic de Sicília que s'allargaria durant tres anys.

12 de novembre de 1317 -Guillem Fontana, mestre d'aixa de Barcelona, reconeix a la seva esposa Benvenguda (filla de Pere Guillem, ciutadà de Mallorca) que ha rebut les 60 lliures barceloneses de tern, del seu dot, al temps de llurs noces.(Biblioteca de Catalunya. Perg. 222, Reg. 17857)


24 de desembre de 1317 - Mor Jean de Joinville, escriptor francès (n. 1224).

30 de desembre de 1317-El papa excomunica els franciscans espirituals.


endavant