Any 1318

Any 1318-El rei Sanç compra Biniaraix a Arnau de Torrella per 3300 lliures.

Gener de 1318- Jaume d'Aragó, en aplicació de les clàusules de la infeudació convoca a Sanç per a assistir a les corts catalanes a celebrar a Tortosa, «in carneprevio quedragessime”; però després, al començar el mes de febrer li va comunicar que afligit per dolència febril passava la convocatòria al  8 de maig.

23 de gener de 1318-El papa excomunica els franciscans fraticels.

7 de maig de 1318- Quatre franciscans: Jean Barrani, Dieudonné Michaëlis, Guilhem Sancton i Pons Rocha de Narbona són cremats vius en el cementiri d'Accoules (Marsella) per la  santa Inquisició

8 de juny de 1318 - Neix Eleonora Plantagenet

13 de juny de 1318 - Mor Gilles Aycelin I de Montaigut , arquebisbe de Narbona


18 juny 1318 - Neix Leonor de Woodstock, princesa anglesa 

9 d'octubre de 1318-Venda de la baronía del Comte d'Empúries a favor dels germans Pere i Francesc Font.

23 de novembre de 1318-Gregori Sallambé pacta amb Boyahia Abubekre, rei de Bugia, la pau a canvi de 15.000 doblers d'or que rebrà.


endavant