reial de plata del rei Sanç
Reial de plata del rei Sanç

Any 1321: Fundació del convent del Carme. Porta del Mar a la Calatrava.

Any 1321-Els frares del Carmel s'instal·len al pla del Carme vora el carrer de Lleida (Oms) i la Riera.

Any 1321 - Cornell treballa en la reforma del palau de Manacor.(ARM RP 3399 bis fol 41-42 v)

Any 1321- Bartolí i Nicolau Sallambé funden una societat per al comerç amb el regne de Granada de la que participa Jaume Manfré. Bartolí resideix  durant anys a Màlaga.

Any 1321-El bisbe carmelità de Mallorca Guiu de Terrena  denuncia Fra Bernat  Fuster, franciscà,  per beguinatge.

2 de març de 1321-El rei Sanç confirma que la sentència interlocutòria de tortura podrà ser apelable.

28 de març de 1321- El rei Sanç ret homenatge al rei d'Aragó en el convent dels dominics de Girona.

Maig de 1321- El bisbe Guiu de Terrena s'oposa a la construcció d'una nova sinagoga i es dirigeix al rei denunciant l'excessiva tolerància amb els jueus.

15 de maig de 1321 Els privilegiats de qualsevol grau existent són inclosos en l'obligació de tributar en una "contributio vel collecta" per a cobrir donatius al monarca i només s'exceptua  als "clericis, militaribus personis" i familiars reals que no són de la illa de Mallorca.

16 de maig de 1321 - Jaume II d'Aragó i Ismail II de Granada signen un tractat de pau i amistat per cinc anys que serà després renovat.


31 de maig de 1321 - Mor Birger Magnusson, rei de Suècia

Juny de 1321- El rei Sanç ret homenatge de fidelitat a Jaume II en la convocatòria de les Corts a Girona.

La Porta del Mar en el mapa de 1644 no anava a cap camí perquè només tenia sortida cap a les roques.

24 de juny de 1321-Jaume Santacília obté permis reial i dels jurats per a obrir una porta a la muralla de Sa Calatrava, que seria la Porta del Mar o de la Marina.


28 de juny de 1321- A les corts de Girona, Jaume d'Aragó admet la petició de Sanç de Mallorca  d'atorgar-li franquícia vitalícia («in tota vita vestra”) d'assistir a les corts de Catalunya i de donar-li potestat per les terres de la Corona de Mallorca que governa com a feu de la Corona d'Aragó.

Sanç de Mallorca lliura a títol de préstec 25.000 lliures barcelonines per a finançar l'operació de la conquesta de Sardenya, i es compromet a aparellar una flota de vint galeres i un contingent de cent cavalls armats i dels soldats del carrer i altre equip corresponent, tot això mantingut a la seva costa per a una campanya de quatre mesos .

3 de juliol de 1321- Reial privilegi per a la construcció del palau del rei Sanç a Valldemossa. El seu primer alcaid va ser Martí Montaner.

26 de juliol de 1321 - El rei Sanç assisteix a l'obertura de les Corts de Girona.


1 d’agost de 1321 El governador Dalmau de Banyuls fa posar escoltes a les marines. Dalmau de Banyuls  va servir a Robert d'Anjou, rei de Nàpols, i a Venècia. Va ser lloctinent reial de Sanç de Mallorca a l'illa (1320-22) i lloctinent de Jaume III de Mallorca (1338-40) al Rosselló. El seu fill adquirí la senyoria de Nyer (1378), on s'establiren els seus descendents, que donaren nom a la bandositat nobiliària dita dels nyerros oposada a la dels cadells.

27 de setembre de 1321 - Vicenç Roure, beneficiat de Sant Miquel de Mallorca i Guillem de Pedró, sagristà de la Pera, presenten al bisbe de Girona lletra de Guiu de Terrena, bisbe de Mallorca,que accedeix a la permuta que es proposen fer dels seus beneficis.(ADG Notularum 1294 - 1328 -Llibre G-3 Fulls 104v-105).

11 de desembre de 1321-Berenguer Talaioca ven a Ramon Botó una part de terra anomenada Vallverda, que antigament es deia Coanegra. 

endavant