Any 1329: L'infant Felip abandona la regència.

              Les vinculacions de Mallorca i de la seva Casa Reial  amb el franciscanisme espiritual excomunicat l'any 1317 i el beguinatge són clares: L'any 1284 la reina Sança de Nàpols es posicionà a favor dels franciscans radicals.  El cap dels franciscans espirituals (fraticelli), Ângelo Clareno va visitar l'infant Felip; Arnau de Vilanova, personatge herètic espiritualista condemnat per l'Inquisició l'any 1316, va estudiar a Montpeller, lloc de naixement i predicació de Bernard Delicieux, i va ser ambaixador de Jaume II davant Felip el Bell rei de França , cosí dels infants de mallorca. Ramon Llull va donar constància de l'existència de beguines i del seu suport. En el mes de desembre de 1319, Bernard Delicieux va ser condemnat a presó perpètua per conspirar contra Felip el Bell i alçar contra ell i en favor del successor del Regne de Mallorca als cònsols L'any 1321 ens consta la denúncia del bisbe carmelità de Mallorca contra el franciscà Bernat Fuster, acusat de beguinatge.

Any 1329-L'infant Felip abandona el càrrec de regent del Regne de Mallorca.

Any 1329-Pere Bossa substitueix Guillem Trobat en la direcció de la Taula de canvi  reial.


Any 1329- Mallorca té 60.545 habitants (Ferrer Flórez), Santa Maria té 122 focs, Sant Joan 72. S'estima que cada foc podia tenir 5 persones. Sineu tenia 4.429 habitants, Inca 4.554, Pollença 2839, Sencelles 952. Palma té 26.780 habitants (24.805 segons Ferrer Flórez) , 2200 dels quals eren jueus. Porreres té 197 focs. Montuïri 725 habitants (Ferrer Flórez)
.

Any 1329-Fundació del Convent de Sant Francesc d'Inca. Inca tenia aleshores 44 illetes amb els següents noms: Alosa, Baliot, Baster, Bennàsser, Ramon Bertran, Borrell,Guillem Bordils, Joan Bordils, Nadal Cassanya, Pere Castell, Coll, Pere Coll, Ramon Duran,Tomàs Duran, Guillem Font, Gras, Gruet, Pelegrí Llebrés, Llopis, Bernat Malferit, Pere Mascaró, na Maymona carnissera, Bernat Nadal, Tomàs Oromir, Osona,  Jaume Paratge, Bartomeu Perelló, Pere Pons, Porcel, Illa de la presó, Domingo Puig, Ramon Puig,Vidal Ramon notari, Pere Reboll, Rector, Guillem Serra, Ramon Sorell, Susqueda, Pere Valès.


Any 1329-Jaume III atorga a Arnau de Cardellac (Bunyola) la jurisdicció penal alta.


1 de febrer de 1329- Els jurats i  consellers de Pollença, ordenen que es faci una talla impositiva per atendre les necessitats de la vila.


6 de febrer de 1329 - A Tarassona els reis Alfons XI de Castella i Alfons d'Aragó acorden una expedició conjunta contra el regne de Granada.Aragó rebria 1/6 part del territori si la campanya tenia èxit i es concretaria en la incorporació aragonesa d'Almeria.

13 de març de 1329- El papa Joan XXII censura la teologia de la vida benaurada de Mestre Eckhart i la predicació en llengua vulgar.
Inauguració de la capella definitiva del Corpus Christi a la Seu de Mallorca, després de dos anys de provisionalitat.

8 abril 1329 -Privilegi d'Alfons XI confirmant la donació d'Orcera (Jaén) a l'Ordre de Cavalleria de Santiago.

21 d'abril de 1329 - Mor Ferry IV, duc de Lorenaç

31 de maig de 1329 - Mor  Albertino Mussato, estadista

6 de juny de 1329 - Homenatge d'Eduard III d'Anglaterra a Felip  VI per la Guyenne


7 de juny de 1329 - Mor Robert I, rei escocès

6 de desembre de 1329-L'infant Felip a Nàpols s'oposa al papa Joan XXII i defensa als beguins i als germans de vida pobra.


endavant