Any 1331

11 de gener de 1331- Cinc mercaders jueus  mallorquins (Bertran Olivella, Jacob Rey, Suleymon Malagui, Marzoch ben Juceff i Haix ben Abdalhach,denuncien al lloctinent Berenguer de Santacília l'assalt contra el lleny de Bemat Capaspre,que havia carregat mercaderies a Mustaganim amb destinació a Mallorca, per part de dos llenys armats nazarís. Els denunciants proposen confiscar algunes mercaderies del rei de Granada, que es troben a Mallorca com compensació dels 580 dobles d'or que valien les mercaderies capturades pels corsaris nazarí,( ARM,SU, 7. fols, 404r.-405v. )

30 de març de 1331-Testament de Francesc Duran que vol ser enterrat en el monestir de les Llagues de sant Francesc junt al carner dels Cima.

28 d'abril de 1331 -
Jaume III ret homenatge al rei de França per Montpeller i Lates (Document 15 - Trésor des Chartes J-598 dels Arxius nacionals de França)

 
Juny de 1331- Arriba a Palma  Arnau Camp rodó per a l'obra d'un nou cor a la Seu.

15 de juny de 1331-Tomàs Dionís, de Mallorca, denuncia l'assalt contra la seva coca per part de dos llenys armats nazarís en aigües de Benidorm, i que en el seu nom, patronejava Berenguer Martí. Anava carregada de sal i altres mercaderies i navegava d'Alacant a Mallorca. Sol·licita la compareixença de testimonis per a verificar els fets i que el lloctinent del regne de Mallorca escrigui a Muhammad IV per tal d'exigir la indemnització de 337 lliures, valor de la coca i de les mercaderies carregades en ella. (ARM, SU, 8, fols. 19r i 20v-21r. ).

17 de juliol  de 1331-Alfons el Benigne confirma els privilegis de Càller (Cagliari).

27 de juliol de 1331- Guillem d' Orts, de Mallorca, denuncia l'assalt  contra una tarida de la seva propietat
en el port de Màlaga, noliejada per mercaders mallorquins per a un viatge de Mallorca cap a Màlaga, Almeria, Salè i retorn a Mallorca. La nau assaltant va ser una coca del genovés Emmanuele di Negro, en la qual tenia participació Muhammad IV. D'Orts sol·licita la confiscació d'algunes mercaderies del rei de Granada, que es troben a Mallorca, en compensació de les 800 lliures que val la tarida i dels 340 dobles d'or del noliejament. (ARM,SU, 8, fols. 31r.-35r.)

8 d'agost de 1331-Jaume III permet la construcció d'una sinagoga i una aljama a Ciutat.

18 d'agost de 1331- Les galeres dels
corsaris genovesos Lanfranco di Ghisolfi i Orsetto Squarzafico assalten a prop d'Aguilas una coca de Guillem Borrull que anava a Mallorca

agost de 1331 - Assalt a Almeria contra la coca de Guillem Adrover i Joan Vidal.

3 de setembre de 1331- Ramon Balaguer, habitant de Manresa (Lloret) ven unes cases i un corral d'aquesta alqueria a Guillem Sitjar.

10 de setembre de 1331 -
Les galeres dels corsaris genovesos Lanfranco di Ghisolfi i Orsetto Squarzafico entren a Almeria amb una nau d'en Figuera presa a Càdis i una coca baionesa d'en Colom també capturada.

11 de setembre de 1331 - El lloctinent reial de Mallorca autoritza Pietro Nano, patró genovès a carregar mercaderies de Mallorca amb destí a Càndia, prèvia garantia de 1.000 lliures per tal d'evitar el transport a llocs prohibits.(ARM, AH, 436 bis , f 11v).

23 de setembre de 1331 - El papa Joan XXII escriu al rei Jaume III i l'amonesta perquè la construcció d'una nova sinagoga anava contra l'orde civil i canònic.

27 de setembre de 1331- El cònsol mallorquí a Sevilla Pere Tarí comunica als jurats valencians que els corsaris genovesos Lanfranco di Ghisolfi i Orsetto Squarzafico, amb protecció del soldà de Granada, han atacat embarcacions mallorquines i sol·licita una reacció en comú contra les seves galeres. (ACA, CRD, Alfons III, núm.1676).

Novembre de 1331-Guillem Font compra l'alqueria de Messeguer a Biniarroi.

22 de novembre de 1331- Edicte papal per l'empresonament d'Angelo Clareno, general dels franciscans Fraticelli.

26 de desembre de 1331 - Mor Felip I príncep de Tàrent i d'Acaia, i rei d'Albània, fill de Charles II d'Anjou.

endavant