Any 1332- Any 1332- Joan Loert pinta el retaule de Santa Quitèria.

Any 1332 - Per a la defensa de la costa d'Andratx hi havia els cavalls armats de Bernat Buadella, Bartomeu Perelló, Maimó Peris, Simó Ses Esgleyes, Berenguer 0ller, Jaume Peretó i Guillem de Banyeres. (ARM Guiatges 1 - f. 32).

El 13 de gener de 1332 Jaume III jura les franqueses i confirma els privilegis de la població de Mallorca.

24 de gener de 1332 -Dimarts- La procuració reial paga 5 lliures poer les dues torres comprades a Francesc Valentí en el camí de Portopí.

El 29 de gener de 1332- L'abat d'Arlès manifesta en  sentència que malgrat les al·legacions dels ciutadans amb béns a Montuïri que cotitzen també a Ciutat i que estan immunes de pagament des de la conquesta de Mallorca, excepte  en despeses de fortificació i defensa, talaies, escoltes i cos de l'Església, , han de contribuir també per les possessions que tinguin a la vila, tant pels altres conceptes en els quals no estaven exempts com per a camins, ponts, calçades i aqüeductes, en tant que les obres que es fan aprofitin les seves respectives possessions.

30 de gener de 1332- Dissapte a XXX de jener pagam an Jacme Darder per loguer de dos bèsties que portaren armes, escuts, lanses, e belestes e altres armes al Cap de lo Pera con los jenoveses hi foren e feren dos jornades a rao de .4 sous lo jorn e cascuna bèstia muntant una liura, 12 sous.

1de febrer de 1332 - El dominic de Barcelona Fra Guillem Costa informa al Consell que els genovesos han arribat a un acord amb el regne de Granada per a la presa de Gibraltar.

29 de març de 1332 -Neix Muhammad VI, rei nazarí de Granada.

2 abril 1332 - Se signa a Vitòria l'escriptura d'incorporació d'Àlaba a Castella, reconeixent aquesta el seu fur.

17 de maig de 1332 - Neix Carles II de Navarra

27 de maig de 1332 - Neix Ibn Khaldún, historiador i sociòleg àrab

1 de juny de 1332- Arriben vuit naus venecianes a Mallorca.

7 de juny de 1332 - Neix Cangrande II della Scala , condottiero de Verona i Vicenza


Juliol de 1332 - Antonio Grimaldi surt de Gènova amb 45 galeres per al bloqueig i saqueig de la costa catalana.

13 d'agost de 1332- El rei Alfons advertit que alguns jueus volen passar a l'illa de Sardenya per tal de poblar-la, els concedeix  l'exempció de tributs per tres anys previ pagament d'una dobla d'or per cap.
(Archivio di Stato di Cagliari   Fondo   Antico Archivio Regio (F0001)   Serie   Prammatiche, istruzioni e carte reali (S001)   Unità Archivistica   B5 (UA05) )

24 d'agost de 1332 - La procuració reial paga a Francesc Valentí per dues torres comprades per cinc lliures que estan en el camí de Portopí.

Setembre de 1332 - El rei de Granada Muhammad IV creua l'estret per a sol·licitar l'ajut del sold'a marínida Abu-l-Hasan.

Octubre de 1332-Els pirates catalans (mallorquins) Guillem de Montsó i Pere de Tornamira amb dues coques i dues galeres armades ataquen l'uixer del venecià Marino de Nobili a la mar de Creta per confusió amb un vaixell genovès, aleshores enemic.

11 de novembre de 1332 - Alfons, rei d'Aragó, ordena a Ramon de Cardona, governador general del Regne de Sardenya, d'impedir que el gra del regne sigui exportat pels genovesos, per què no vagi en benefici dels enemics de la Corona.
(Archivio di Stato di Cagliari-  Fondo Antico Archivio Regio (F0001)   Serie   Prammatiche, istruzioni e carte reali (S001)   Unità Archivistica   B5 (UA05) )


19 de novembre de 1332-Guillem Arnau d'Illa, donzell de Ciutat, compra la cavalleria a Guillem Sacosta per 500 lliures.


5 d'octubre de 1332-Arriben a Mallorca nou naus venecianes procedents de Flandes.


18 de desembre de 1332-Dissabte-La coca del pisà Joan Delpont està ancorada al port de Palma.


26 de desembre de  1332 - Mor Felip I de Tàrent, Príncep de Tàrent (n. 1278).


31 de desembre de 1332- El mercader Simone de Alberto manifesta que les galeres d'Aragó i Mallorca dirigides pels capitans Sanç de Mallorca i Pere de Sanclemente han capturat a prop del riu Roine una galera del genovès Moliano Gallucio,  en la que hi havia 11 bales de roba de tela de llana i altres mercaderies. (Archivio di Stato di Messina  Fondo   Pergamene (F70222)   Unità Documentale  Ospedale di Santa Maria la Pietà (UD38000264))  

endavant