Any 1341

Any 1341- Vora l'antic fossar dels jueus, Pere de Pontiró construeix la coca baionesca "Sant Nicolau", d'una coberta.

Any 1341- Grissenda i Drusiana Caynani reben en herència Sa Bastida/Montecollato (Sant Joan).

Any 1341- La quartera de blat es paga a 12 sous a Sant Joan.

Any 1341- Joan Serra de Sa Pobla compra Marina a Bernat Gisbert.

Any 1341- Els saigs reials capturen 8 esclaus fugitíus de Santa Margalida.

13 de gener de 1341- El rei d'Aragó comunica al de Mallorca la victòria cristiana a El Salado amb la participació de 13 galeres catalanes i torna a demanar les 10 galeres promeses pel rei de Mallorca en el mes de gener de 1340. El Regne de Mallorca no va participar en la batalla.

25 de gener de 1341 - El bisbe de Girona després de la constitució de societat i agermanament de Jaume de Vall, de Mallorca, i Castelló Gomir, de Castelló, mitjançant la qual dit Jaume rebé certs censos sobre cases que es descriuen del carrer de la Paraireria de Mallorca, i que els cedí a la institució d’un benefici a Galliners, aprova la institució. (ADG, Notularum 1329 - 1508 selectiu- Llibre G-16-Full 34rv )

Benedicte XXII absol Jaume III del pagament de 10.000 florins d'or. (Document 38, llatí 9261, Biblioteca Nacional de França)

11 de març de 1341- Jaume III celebra unes justes a Perpinyà sense permís del rei Felip.

19 de març de 1341-Pere Romeu substitueix Bartomeu Vanrell en la direcció de les obres del castell de Capdepera.

19 de març de 1341-Roger de Ravenach escriu a Guillem Badía, mercader de Mallorca pregant-li faci gestions perquè Antoni Ferrer , empresonat a Granada, sigui alliberat.

18 d'abril de 1341-Arcís Gassó estableix a Guillem Roig (del Comtat d'Empúries, a la diòcesi de Girona) ara habitant a Muro, un tros de garriga perquè l'arrabassi, a la seva alqueria Saboleda, situada a la parròquia de Santa Margalida, per temps de cinc anys. (Alomar-Rosselló, 1989:262) .


30 abril 1341 - Mor Yann III le Bon, duc bretó.

5 de juny de 1341- Neix Edmund de Langley, aristòcrata anglès

11 de juny de 1341 - Mor Bolko II duc de Münsterberg

14 de juny de 1341- El rei Pere s'excusa per la demora en la devolució del que el rei de Castella li va prestar per a armar les galeres; el cost de les 20 que ara li envia amb 8 més que s'armen a Mallorca li ha impedit fer-lo, però ho farà quan per acord de l'una i l'altra part es determini el muntant definitiu del deute.(ACA, R. 1378, ff. 52v-53r).


15 juny 1341 - Mor Andrònic III Paleòleg, emperador bizantí (n. 1297).

4 de juliol de 1341 -Jaume III envia a Berenguer Puigmonet i Francesc Mascaró al rei Felip VI de França per reclamar la devolució de Montpeller, Omelades i Carlades que han estat ocupats de fet pels oficials francesos ( Document 16- Trésor des Chartes- J-598- Arxius Nacionals de França).

5 d'agost de 1341-Berenguer Carbonell , oriünd d 'Ullastret a la diòcesi de Girona, habitant a la parròquia de Sant Joan de Muro, r e c o n e i x que Berenguer Martí de la dita parròquia li ha pagat allò que li devia. (ARM Prot. Not. T-385. f. 23 v.).

Agost de 1341 - Alfonso XI posa setge a Algesires.

8 de setembre de 1341-Francesc de Matemala de Sant Joan de Muro col.loca en matrimoni sa filla Elicsenda amb Jaume Torrens oriünd de Sant Cugat de Vallés, habitador a la dita Vila de Muro, assignant - l i c om a dot i legítima 20 LI. i una peça de terra, que té al terme de Muro, en part sembrada de vinya, valorada en altres 20 LI.. Jaume Torrents li augmenta la dot en 10 LI per raó de la virginitat de la nuvia. (ARM Prot. Not. T-385. f. 31-31 v.). 

6 d'octubre de 1341 - Un reial privilegi permet als mallorquins la caça amb falcons (Noticias histórico-topográficas...Bover pàg 237)

12 d'octubre de 1341-Els jurats de València volen que el rei Pere actui contra l'encunyació de moneda que fa Jaume III de Mallorca.

 


mestre de santa Margalida

Mestre de santa Margarida

endavant