Any 1346-Repressió contra els partidaris de Jaume III.

Any 1346- Bernat Armengol és el mostassaf de Sencelles.

mare de déu de la seu

Mare de Déu de la Seu-Camprodon


Any 1346-Retaule de la capella Reial de la Seu, obra d'Antoni Camprodon.

Any 1346-Per donació del rei Sanç les pastures del castell de Santueri són explotades per Guillem de sant Just.

12 de gener de 1346-S'arma una galera per anar a la captura de les naus i el lleny que són a Alcúdia.

26 de gener de 1346- El procurador de Bernat de Mont-rodon, canonge de Mallorca, firma rebut a Guillem de Casadevall, prevere, de 60 lliures, satisfetes en deu escuts d’or i altres monedes, fruits de la capellania de Molló (AGD -Notularum 1329 - 1508-selectiu- Llibre G-18-Full 91rv)

4 de febrer de 1346 - Jaume III es queixa al Papa perquè hi ha moltes persones excomunicades pels jutges eclesiàstics que volen tornar a l'Església i sol·licita al Papa que els absolgui. El Papa accepta la sol·licitud i ordena promulgar els noms dels que s'acullen a aquesta mesura. (Biblioteca Nacional de França. Llatí 9261. Documents 46 i 47)

22 de febrer de 1346 - El rei Pere atorga el privilegi del nomenament del prefecte d'aigues als jurats de Mallorca.

Dia 4 d'abril de 1346 Bertran Roig substitueix 9 ballestes i 6 crocs en mal estat al castell de Bellver que té per castellà Joan Llopis d'Oteiça.


7 d'abril de 1346- Felip Boil aconsella al rei Pere l'expulsió de Palma i del Regne abans dels dilluns de Pasqua de Bernat Pujol, rector de Santa Creu; Bernat Mora, canonge;  Julià Barral , canonge; Pere Munar, rector de Sant Nicolau; Ramon Comte, rector de Sineu; Francesc Camerada, Salvador Caules, Bernat Vilarnau, Bernat Terré, Guillem Figuera, Huguet Romeu, Guillem Nadal, Nicolau March, Pere  Martorelles, capellans de la Seu, y Francesc Marquès, rector de Sant Andreu.


abril de 1346 -El rei Pere ordena que les persones que es trobin a Mallorca i tenguin béns o resideixin a Sardenya  hi vagin per a defensar-la sota pena de perdre béns i ofici.

Abril de 1346- Mor Berenguer Vidal, regent de l'hospital de Sóller.


Maig de 1346-Els jurats elegeixen Pere Pomar com a regent de l'hospital de Sóller.


15 de maig de 1346 -Mor Enric I de Schweidnitz30 de maig de 1346- El governador avisa als batles de la presència de 30 galeres genoveses a la zona d'Andratx i la Palomera. (ARM AH Lletres Comunes 7, f. 68r).  retaule de santa quiteria

                                                    Joan Loert - Retaule de Santa Quitèria- Hospital de sant Antoni (ca.1346)

31 de maig de 1346- Onze naus de les arribades a la Palomera es dirigeixen a Alcúdia i es desplacen més tard cap a Pollença. Les de la Palomera més tard van cap a Peguera.

13 de juny de 1346-Guillem de Llagostera cedeix a Nicolau Llorens vaios censals hipotecats damunt finques properes al forn que està a prop de la Porta del Temple.

21 de juny de 1346

Inventari dels béns segrestrats a Joan de Cremona, metge partidari de Jaume III de Mallorca

1 de juliol de 1346 - Un estol de naus genoveses causa alarma a les costes de Calvià. El governador ordena la mobilització dels marratxiners per a la defensa de la zona.

11 de juliol de 1346 - Carles de Luxemburg és proclamat rei de romans (rei germànic) en oposició a Lluís IV Wittelsbach.

6 d'agost de 1346- Una disposició de Pere IV permet la confiscació béns dels condemnats per delictes de lesa majestat.

7 d'agost de 1346 - Pere el Cerimoniós crea el florí d'or en establir-se la seca de Perpinyà.

10 d'agost de 1346-El navegant mallorquí Jaume Ferrer surt cap al Riu d'Or (Atlàntic africà).

23 d'agost de 1346 - El rei Pere concedeix llicència per a la compra d'un troç de terra denominat Els Ametlers al costat de l'església de Bunyola per fer-hi una plaça.(Arxiu del Reial Patrimoni- Llibre de lletres reials).

Octubre de 1346- Mor Andreu S'Escala i és enterrat a la capella de Sant Tomàs a Sant Domingo.


En el món:

Juliol de 1346 - Eduard III d'Anglaterra conquesta Caen.


endavant