Any 1356

Any 1356 -Consta l'existència de la Plaça dels Corders a la Vila d'abaix de Palma vora l'hospital d'en Ramon Salellas o de Santa Caterina dels pobres

Any 1356 -Llorenç Mairata és el mostassaf de Sineu.
       
Any 1356-El rei Pere presenta una queixa a Castella perquè el patró de Bermeo Juan Pérez de Yvaga ha capturat una nau de Ramon Freixenet, mercader mallorquí, amb els seus ocupants i una càrrega de ferro.

       
25 de febrer de 1356 - El rei Pere cedeix 10 cases per a l'ús de magatzems en l'armament de 10 galeres.

Maig de 1356 - Ferrer Moragues fa donació al seu germà Guillem de l'Alqueria de l'Estret de Valldemossa (més tard Son Brondo).

2 de maig de 1356- El rei Pere transmet als oficials reials les queixes de l'Aljama perquè amb motiu de la festa del Ram alguns cristians han entrat en els jardins dels jueus prer prendre els ulls de les palmeres.
       
6 de juny de 1356 - El canonge i vicari general Antoni Galiana convoca als priors dels predicadors, carmelites i al guardià dels framenors per tal de saber sobre les acusacions que es fan de conspiració d'aquests religiosos contra l'església de Roma. Les acusacions es deuen a les diferències entre els estaments religiosos i les parròquies en relació als drets de cada part sobre els parroquians. (ADM Registrimi litterarum justitiae de annis a nat. Dm. MCCCLV.. LVII. LVIII et nono. Reg. Inst. I.f. 2.)

       
16 de juny de 1356 - Com que els religiosos citats pel vicari generar Antoni Galiana no fan cas de les advertències sobre l'observància de la constitució sinodal, els predicadors, carmelites i framenors són excomulgats.

21 de juny de 1356 - Mor Boleslaw II Opolski

3 de juliol de 1356 - El bisbe de Girona fa constar la defunció a la presó de Guillem de Piera, clergue de Mallorca,al que havia fet empresonar acusat d’homicidi.(ADG Notularum 1329 - 1508 selectiu- Llibre G-35 Full 21rv )
       
9 de juliol de 1356 - Antoni Galiana alça l'excomunió dels franciscans d'Inca que no s'havien adherit a la "conspiració".

       
29 de juliol de 1356- Neix a Perpinyà, Martí l'Humà, fill segon de  Pere el Cerimoniós i d'Elionor de Sicília.

       
12 d'agost de 1356 - Mor Jaume Roig, tresorer de la Corona.

       
22 d'agost de 1356-Cèdula del Rei Pere concedint pròrroga a Jaume i Gabriel Romeu i Joan Descolombers inculpats de la mort d' En Gil Garcia (tots habitadors d'Artà) perqué puguin presentar persones en defensa de llurs persones i béns.


23 d'agost de 1356 - S'ordena el pagament a Pere Mates de 440 lliures per obres a l'església de Valldemossa.(A.H.M. Lletres Comunes t. 12 , f° 9iv.)

       
19 de setembre de 1356 - Victòria anglesa contra els francesos a Poitiers.

       
28 de desembre de 1356 - Miquel de Ricomà, bisbe de Barcelona ret homenatge a Avinyó al rei Pere per les terres que té en feu a Mallorca.


endavant