Any 1357


Any 1357 - El batle d'Inca Joan Reboll i el seu enemic Joan Palou són els caps de bàndols oposats.

Any 1357 - Les beguines de santa Elisabet a Ciutat són: Elisenda Llençana, Valença Bosca, Margarida Rafala, Magdalena Nicolau i Caterina Joana.

Any 1357 - Francesc Tomàs té Es Pedregar de Llucmajor.

Any 1357- Jaume de Boadella exerceix el càrrec de batlle de Mallorca.

Any 1357 - Pere Mates és el capità d'Alcúdia.

Any 1357 - Andreu Sanjust és el castellà de Santueri.

Any 1357 - Jaume Domènec exerceix d'inquisidor.

Any 1357 - Pere Cafer és el rector de Muro.

Any 1357
Bellvehí Robert, Arnau Cerdó són jurats de la Universitat de Mallorca.

Any 1357 - Ramon Llorenç és el rector de Montuïri.

Any 1357 - Ferran Marimon és el batle de Porreres.

Any 1357 - Són jurats de Montuïri: Jaume Escanell, Miquel Miralles, Pere Verd i Miquel Ribes. Pere Mas és l'oïdor de comptes.

Any 1357 - Guillem Amigó, prevere de santa Margarida, compra un esclau de nom Joan.

7 de gener de 1357- Descarreguen a Ciutat 397 cofins (cabassos plans d'espart) d'arengada i 679 de sardina rovellada de la coca del portuguès Joan Montero (ARM RP 1106 f. 1 r).

Febrer de 1357 - Un total de 70 pollencins obligats a treballar a les muralles d'Alcúdia, fugen de les obres.

9 de març de 1357 - Tropes castellanes conquesten Tarassona.

16 de març de 1357 - Brancaleone Doria esdevé vassall del rei Pere.
       
Abril de 1357 - Pere Crespí és nomenat de nou castellà de Capdepera a proposta del prior de Bellpuig.

14 d'abril de 1357 - El jove Pere Serra entra d'aprenent en el taller de pintura de Ramon Destorrents.

28/29 de maig de 1357 - Mor Alfons IV, rei de Portugal (n. 1291).

       
27 de juny de 1357 - El rei Pere no creu que els arguments aportats pels jurats de Mallorca siguin excusa per deixar d'aportar els 40.000 reials d'or que reclama per fer front als castellans.

       
28 de setembre de 1357-L’església de Sant Antoni d’Uialfàs que depenia de sant Miquel de Campanet (enderrocada l'any 1697) és erigida parròquia pel bisbe Antoni Collell.


endavant