Any 1361

       
Any 1361- El bisbe Antoni de Colell fa donació d'un hort proper a l'abeurador de la Porta Pintada a prop del fossar dels jueus.

       
11 d'abril de 1361 - Boda de Constança d'Aragó, filla del rei Pere, amb Frederic III de Sicília.


16 de maig de 1361 - Mor Pierre des Prés, bisbe de Castres

12 de juny de 1361- Mor Guillaume de Court Novel, bisbe de Nimes i cardenal

       
19 de juny de 1361-Constitució de la confraria dels hortolans de sant Antoni de Viana.

       
1 de juliol de 1361-El governador intervé a Artà per resoldre les baralles  entre els bàndols de Francesc Blanquer i Nicolau Sabater.

       
3 de juliol de 1361- El convers Nicolàs de Gràcia, natural d'Íxer,Aragó predica als jueus de la part forana de Mallorca i Artal de Foces es veu obligat a intervenir per tal d'evitar la obligatorietat d'escoltar-lo, però per garantir també el dret d'aquells jueus que el vulguin escoltar .(AHM Lletres comunes,1361-1362,fol 50)

       
8 de juliol de 1361, des del Bisbat de Mallorca es concedeix llicència al procurador de la capella de Sant Jordi per captar almoines, amb 40 dies d'indulgència.

9 de juliol de 1361 - Reial cèdula dirigida al governador Bernat de Tous, perquè suspengui la paga d'un any a Pelai Unis, castellà de Bellver i als altres castellans de les fortaleses de Mallorca perquè, segons informacions arribades al rei, cap d'ells disposa dels homes que els obliga la defensa i en canvi cobren pel ells  els seus salaris de manera avançada.

21 de juliol de 1361-Guillem Vilamajor,Pere Duran, Guillem Sunyer i Andreu Oliver presenten denúncies al governador Bernat Tous pels atacs soferts a la Mar Negra per part dels venecians. (ACA, Concelleria, Processos en foli, lligall 127, núm 20, f.29...)

       
29 de juliol de 1361-Francesc Otger i Francesc Aragonès capturen 16 persones que pescaven corall.

       
11 d'octubre de 1361 - Antoni Gibert de Marratxí que va fer jurament d'anar a viure a l'Alguer o Sàsser pensant en obtenir la condonació promesa del deute, demana al governador la suspensió del mateix  des del moment que li han fet pagar el que devia al mercader Antoni Cirera. Incomplida la gràcia, és nul el seu compromís.

       
19 de desembre de 1361-El lleny de Pere Canals, patró menorquí, descarrega 650 quarteres de blat i carrega 400 quintars de figues.


endavant