Any 1362

       
Any 1362-Fi de les obres de la muralla d’Alcúdia. Ramon Gelabert pinta un retaule de Sant Esteve.

       
Any 1362 - Els corsaris Ramon Abella  I Jaume Domènec fan les seves campanyes en els mars de Sardenya especialment contra naus venecianes.

       
Any 1362- A Bunyola, després de patir la pesta només consten 76 focs. L'any 1329 en tenia 141.

       
Any 1362-Arriba un teixidor florentí que s'instal·la en l'obrador de llana de Tomàs Montblanc on fabrica un aparell que permet estalviar la feina de 8 o 9 dones.

       
10 de gener de 1362 - El rei Pere escriu al governador Bernat Tous diguent que envia a Mallorca a Pere Sa Vila per tal que es faci càrrec per al rei de les mercaderies i béns transportats en la nau de Pere Sa Vila, capturada per les galeres del rei de Castella quan feia la ruta de Gibraltar carregada de robes i mercaderies del rei moro enemic, Boamer. (ACA reg.1421, f.141).

15 de gener del 1362 (dissabte)

Primer dia de tempesta en el Mar del Nord (segona inundació del Dia de Sant Marcel), que en tres dies arrasa els Països Baixos, Anglaterra i el nord d'Alemanya, causant entre 40 000 i 100 000 morts.

4 de febrer de 1362 - La coca de Gregori Pomar descarrega a Ciutat 90 sacs de pastell provinents de Barcelona, valorats en 180 lliures (ARM, RP 3988, f VII r).

       
21 de febrer de 1362 - Bonanat Descoll, ciutadà de Barcelona, nomenat per el rei Pere conservador de la duana,posa el seu càrrec a disposició del draper Pere Cardona.

26 de febrer de 1362 - La barca de Guillem Roig descarrega a Ciutat 40 bótes de vi provinents de Barcelona valorades en 140 lliures.
(ARM, RP 3988, f VII v).

26 de febrer de 1362 - El batle reial de Felanitx, Berenguer Font Mir funda per testament un benefici a l'altar de sant Esteve a favor del prevere Berenguer Joan, consistent en 30 quarteres de blat anuals, preu de les 34 misses anuals i del ciri encès que haurà de dir en el seu favor.
       
23 de març de 1362-Mor el cardenal Rossell. El mateix dia el governador reclama picapedrers forans perquè arreglin la muralla de Ciutat.

       
9 d'abril de 1362-En nom del mercader Jordi Brondo, Guillem Pujol compra 20 quarteres de blat per als pescadors de corall.

       
Dia 22 d'abril de 1362 és assassinada Joana I d'Anjou, reina de Sicília.

       
23 d'abril de 1362-S'ordena que les barques vagin a descarregar blat a Ciutat.


24 abril 1362 - Muhammad VI, usurpador del Regne ​​de Granada, mor a les mans dels soldats de Pere I, aliat i amic del legítim monarca, Muhammad V.
       
2 de maig de 1362 L'infant Jaume IV de Mallorca fuig de la presó del Castell Nou de Barcelona.

18 maig 1362

Ibn al-Jatib, historiador, escriptor i polític nascut a Loja (Granada), surt des de Fes cap a Granada en companyia de Muhammad V, que havia recuperat el poder en el regne nassarita.

26 de maig de 1362 - Mor Lluís de Tarent, príncep de Nàpols

1 de juny de 1362 - Pere Unís, nou castellà de Santueri


17 de juny de 1362 - La coca de Pere Just descarrega a Ciutat 75 caixes de sabó embarcades a València (ARM RP 3988 f.13r).
       
4 de setembre de 1362 - Joan Umbert de Ciutat ven un rafal de Marratxí, de la porció del bisbe de Barcelona a Pere de Gènova.

       
3 de novembre de 1362 - El governador autoritza al saig Guillem Ferrer perquè confisqui els béns dels jurats i prohoms  de Marratxí atès que no han procedit a l'execució del deute que tenen els marratxiners de 40 sous  i una quartera amb Bernat Gibert.endavant