Any 1367

       
10 de març de 1367-Testament del mercader Nicolau Gracias que vol ser enterrat en el carner dels Gracias en el claustre de sant Francesc.
       
3 de maig de 1367 Guillem Sala, batle de Felanitx és premiat pels seus serveis contra Castella.

17 de maig de 1367 - Mor Giacomo di Savoia-Acaia, senyor del Piemont i príncep d'Acaia
       
22 de novembre de 1367- El rei Pere autoritza als frares de Sant Antoni de Viana a comprar un carreró i quatre cases properes al convent, en les qual s'exerceix la prostitució,  per a la seva ampliació.
       
3 de desembre de de 1367-Els alcudiencs obtenen el privilegi de poder portar espasa.
       
18 de desembre de 1367- El rei Pere reconeix que, malgrat els privilegis concedits en el passat a les viles foranes, moltes vegades, a instàncies de les seves families i domèstics ha concedit les batlies foranes a persones no residents a la vila, de manera que ha causat notables perjudicis. El monarca ordena que en el futur anualment es trii batle de cada vila a un dels millors habitants de la mateixa, que resideixi personalment en ella de forma contínua. (A.R.M., Llibre del Sindicat de Fora. XIV, f. 93 y XV, f. 105.)

endavant