Any 1369

       
Any 1369- La c˙ria eclesiÓstica s'oposa a un bÓndol dictat pel Lloctinent contra Jaume BoscÓ, acusat de bigÓmia, per haver declarat mitjanšant sentŔncia que aquell nomÚs posse´a una dona legÝtima, doncs no existia matrimoni vÓlid amb la dona amb la qual cohabitava i a la que havia deixat embarašada.

       
12 de gener de 1369 -A instÓncia de Jaume Sansaloni i Arnau BorrassÓ, mestres de gramÓtica, el vicari general ordena a tots els mestres de la ciutat que en endavant s'abstinguin d'admetre en les seves escoles els alumnes que deuen alguna quantitat als referits mestres.
       
13 de gener de 1369- Jaume Arnau, vicari general, atorga llicŔncia a Antoni Pons clergue tonsurat i alumne avantatjat en cant, perquŔ pugui assistir a l'escola de la parr˛quia de Santa Eulalia, i igualment atorga permÝs al mestre perquŔ el pugui admetre excepcionalment encara que superi el nombre de quatre alumnes establerts per a la parr˛quia.
       
17 de gener de 1369 - Assassinat de Pere de Lusignan rei de Xipre quan descansava amb la seva amant Esquiva d'Escandeleion per un escamot dirigit pel seu germÓ Joan d'Antioquia.
       
6 de marš de 1369-L'alqueria Vilaxamen d'Esporles Ús propietat de Pere AragonŔs.

22 de marš de 1369 - Enric de TrastÓmara -ajudat per el guerrer FrancŔs Bertrand Du Guesclin- mata el seu germÓ Pere I, rei de Castella i Lleˇ.

   
10 d'abril de 1369 - Privilegi reial mitjanšant el qual es disposa que les lletres de Cort no tenen eficÓcia  i han de considerar-se nulĚles si van contra les franqueses i bons usos del Regne. (Llibre Rossellˇ Nou. fol 204 v).
       
20 d'abril de 1369- El rei Pere ordena que els seus 43 oficials en el principat de Catalunya (entre governadors, procuradors, batles, veguers, sotsveguers en les diferents comarques catalanes) mantenguin un contingent estable de 61 combatents a cavall (41 cavalls armats i 20 alforrats) CO.DO.IN, vol. VI, pÓg. 348-350.
       
7 de maig de 1369 - El jutge de la cort del bisbe amenaša amb l'excomuniˇ als ve´ns d'Alc˙dia que no paguin els seus deutes.

28 de maig de 1369 - Neix  Giacomo Attendolo, capitÓ mercenari dit "Sforza"


juliol de 1369 - El franciscÓ menorquÝ Bonanat TarÝ Ús nomenat bisbe de la Fortuna (Telde-CanÓries)
       
7 de setembre de 1369-Jaume Monar, rector de santa Maria del CamÝ,Ús anomenat a la vegada rector de santa Maria de MarratxÝ, i les parr˛quies queden unides.
       
15 de novembre de 1369- De la tatxaciˇ de la gent d'armes e de llur cavallers.: vol e ordena lo senyor rey a tot hom de cavall qui sia natural de sos regnes e terres o de Castella e pendre son sou, sia d'aqui avant fet compte del sou per son escrivÓ de raciˇ en la forma segŘent:
        De cavall armat de perpuntes o de lorigues. Es a saber que al hom de cavall qui serÓ armat de perpuntes o de lorigues sia donat per sou VII sous barc. e aquell qui serÓ armat a la francesa e hau bon corser o rocÝ genet qui.s emper˛ no port sella gineta o mul o altre rocÝ o bŔstia a carrech, sia fet compte cascun jorn al corser VI sous barc. e per altre rocÝ o mul de sella de II sous e per l'altre bŔstia vullas de sella o de bast de I sou e si alguna de les dites bŔsties li falliran sia li abatut lo sou de aquella bŔstia qui haura menys.
        De hom armat a la francesa. Item al hom qui serÓ armat a la francesa si tendrÓ bon corser o cavall e no tendrÓ altra bŔstia de sella per bÚ que tingua atzembla, sia-li fet compte de V sous per cascun dia.
        De cavall armat. Item al hom qui haurÓ cavall harmat si emper˛ lo dit cavall portarÓ lorigues o
        perpuntes sia-li fet compte per cascun jorn de VII sous segons que dit es, e si no portarÓ lorigues ne perpuntes sia li fet compte de V sous.
        De rocÝ genet armat e alforrat. Item aquell qui haurÓ bon rocÝ genet e serÓ armat axÝ com se pertany a hom a cavall a la geneta sia-li fet compte cascun jorn de V sous e a nengu altre rocÝ alforrat no vol lo senyor rey que sia fet compte alg˙.
        De adzembla no donadora. Item entÚn lo senyor rey e vol que a nengun dels dits h˛mens ell no sia tengut dar ne far dar atzembla: Ibid. f. 146 r. - 146 v.
       
28 de novembre de 1369 - El barber Ramon Umbert reclama al prevere Pere Custurer el pagament per cures fetes al prevere i a una esclava i un esclau de dit prevere.

endavant