Any 1373-Concubinat de preveres.
       
Francesc de Roses té dues taules de venda de peix a Inca.
       
Any 1373-Santa Maria la Major d'Inca ,és obra de Joan Daurer d'aquest any en el que també pinta un retaule de sant Miquel per a l'esgésia de Muro.
       
21 de gener de 1373- Es signa el rebut per les 10 lliures rebudes del prevere Jaume Mollet de Muro per concubinat.
       
El 29 de gener de 1373 Artà obté el privilegi de no treure'n el blat.
       
1 de febrer de 1373-Al patró Joan Garbí li fugen tres galiots vists a Alcúdia.
       
10 de febrer de 1373 - Boda de l'infanta Joana amb el comte Joan d'Empúries.
       
maig de 1373- El rei sol·licita a la Universitat de Mallorca la recaptació avançada  de l'impost del "morabatí", perquè necessita diners per a la defensa de Molina, amenaçada per Enrique de Castella, però el Consell de Mallorca, argumenta els seus privilegis i insisteix a dir que el "morabatí" es recaptarà  quan correspongui, és a dir, cada set anys.
       
23 d'abril de 1373 - Pere el Cerimoniós ordena als governadors de Mallorca, de Sardenya i de tots els seus estats, així com a tots els oficials d'embargar tot allò que puguin als Corsini de Florència i als florentins en general per tal de resarcir de les pèrdues als hereus de Francesc des Portell,  Jaume Serra i Bartomeu Gironès.(ACA Reg.1431 , ff. 171 v. i 172).
       
24 d'abril de 1373 - Boda de l'infant Joan amb Mata d'Armanyac a la catedral de Barcelona.

13 de juny de 1373

Portugal i Anglaterra signen l'Aliança Luso-Britànica, que serà renovada en 1386 amb el Tractat de Windsor. Constitueix la més antiga aliança entre nacions que es manté encara en vigor.

19 de juny de 1373

Neix Francesco Foscari, dogo venecià
       
25 de juliol de 1373-S'ordena posar escoltes per haver vist galeres de moros.
       
7 d'agost de 1373- Arriba a València el príncep de Girona, futur rei Joan I, acompanyat de Mata d'Armanyac, la seva esposa.
       
15 de desembre de 1373- La pragmàtica de Barcelona fixa en 139 el nombre de consellers del Gran i General Consell (eren 250), i 100 d'aquests han de ser de Ciutat i 39 de la Part Forana, dos per cada vila més poblada (Inca, Sineu, Manacor, Sóller, Llucmajor, Pollença) i un per a la resta.

endavant