Any 1376-Mesures contra els jueus que no paguen.

Corsaris que operen amb llicència mallorquina contra els sarraïns:Pere Beni, Lluís Bonet, Pere Cantó, Guillem Ferrer, Domènec Garriga,Francesc Germà, Francesc Guimerà, Joan Ripoll, Antoni Segarra.

23 de febrer de 1376 - El governador Sagarriga prohibeix batre i fer altres feines agrícoles davant el palau de Manacor.

El 26 de febrer de 1376 es prohibeix l'exportació de vitualles.

16 de març de 1376 -  Pere d'Artès rep de l'infant Joan Bocairent en compensació de deutes disgustant al seu pare Pere el Cerimoniós.

1 d'abril de 1376 - El governador Sagarriga autoritza Domènec Garriga, patró d'una barca de deu bancs a entrar en cors contra els enemics del rei. L'atac contra naus amigues és penada amb 500 lliures. (ARM, G 3 f 45 v).

19 de maig de 1376-Francesc Çagarriga, governador de Mallorca, en circular dirigida als batles forans, els trasllada la reclamació que es fa contra alguns jueus de les viles foranes que refusaven pagar «la talla novament feta» i que a aquest efecte amagaven els seus béns per a defugir embargaments.

28 maig 1376 - Pere IV "el Cerimoniós" autoritza la construcció de la torre de la catedral de València, el famós i popular "Miquelet".

8 de juny de 1376- Mor Eduard de Woodstock, príncep gal·lès (n. 1330).

10 de juny de 1376 -Venceslau de Luxemburg és coronat rei de Romans (rei germànic).

23 d'agost de 1376 - El frare dominic Jaume de Casadevall obté llicència d'exportació cap a Castelló d'Empúries d'un quintar de dàtils i de dos quintars i una rova de formatges.

Octubre de 1376 -Els venecians ocupen l'illa grega de Tenedhos (l'actualment turca Bozcaada).endavant