Any 1379-Grillons per als esclaus.

Any 1379 - Joan Daurer rep 29 lliures per a fer 3 retaules per a l'església de sant Jaume de Ciutat.

Any 1379 - Pere Sacoma construeix un campanar per a la Seu de Girona.

Any 1379-A Palma hi ha 13 poadors o fonts: la de l'esvaïdor o Porta Pintada, la del mercat del fil, la font de sant Domènec, la font de santa Eulàlia, la font de la Ferreria, el poador de na Xona al carrer de Vallori actual cantonada amb carrer Feliu), la font de la plaça del Pa (al final del carrer del Sindicat actual), l'abeurador del Temple, la font de la Porta major del Call, la Font del sepulcre entre el carrer de la Concepció i el carrer de l'aigua a Sant Jaume, la font de la monederia al final del carrer de la Concepció, la font de la Palanca al carrer Marina i la font del Moll.

Any 1379 -Proper al portal major del Call es trobava el forn d'en Mateu Llofriu.

 febrer de 1379-El governador Sagarriga ordena que els propietaris d'esclaus paguin dos sous per esclau per tal de compensar als propietaris d'esclaus penjats a la forca.

30 d'abril de 1379 - Batalla de Marino en la que Alberic de Barbiano, al servei del papa Urbà VI venç les de l'antipapa Climent VII

29 de maig de 1379 - Mor Enric II, rei castellàjuny de 1379-Ramon d'Àger, lloctinent del governador imposa que els esclaus han d'anar ferrats amb grillons de sis lliures de pes o més, excepte els troters, traginers i pastors.

2 de juny del 1379 - Giaco Orsini conquesta el castell de Marino, dels Estats Pontificis


 5 de juliol de 1379- Margalida, viuda de Gabriel Joan, argenter, filla de Pere Mieres i Caterina, cònyuges, se col·loca en matrimoni amb Antoni Guimerà, picapedrer amb una dot de 270 lliures.

El 14 de juliol de 1379 Pere Marsoll i Llorenç Tosquella són contractats pel gremi de paraires per a  l’escultura i la pintura del retaule de Sant Bartomeu al preu de 120 lliures.

16 d'agost de 1379 - Els genovesos amb l'ajut hongarès i de Pàdua prenen Chioggia als venecians.

13 de novembre de 1379 - Ferran Valentí interromp la missa major a l'església de santa Eulàlia i pren des de la trona la paraula al predicador, motiu pel qual és excomunicat.

 28 de novembre de 1379-Guillem Deulofeu, que va matar Guillem Màger de Pollença obté el guiatge per al transport de vi des de Càller a Alcúdia.

26 de desembre de 1379 - Ferran Valentí, conseller del Gran i General Consell,  envaeix l'església de santa Eulàlia amb intenció de tancar-s'hi i el bisbe es compromet a llevar-li la pena d'excomunió si deixa la seva actitud.


endavant