Any 1383

       
Any 1383 - Francesc Eiximenis regala als jurats valencians l'obra "Lo regiment de la cosa pública".
       
1 de febrer de 1383- Pollença té 69 esclaus sards , 62 homes i 7 dones.

3 de març de 1383 -Ugone III , jutge d'Arborea, és assassinat

24 d'abril de 1383- Mor Enric III de Meclemburg-Schwerin
       
2 de maig de 1383 -El rei ordena que la terça de les companyies de cavall no sobrepuig a més avant de LX mília solidos.
       
3  de maig de 1383 - El rei Pere recomana el religiór armeni fa Francesc de Tamersio al prior del convent de sant Domingo.

15 juny 1383 - Mor Joan VI Cantacucè, emperador bizantí.

       
30 d'agost de 1383 - Lluis I d'Anjou pren possessió del regne de Sicília.
       
2 d'octubre de 1383- Fra Jaume és nomenat abat de la Real.

endavant