Any 1408-El bàndol dels mallorquins en el poder. Esclaus cremats per sodomia. Mort per falsificació de moneda. Intent de revolta a Inca.

               
Any 1408-Restauració de la Pragmàtica d'Anglesola i accés al control institucional del partit dels mallorquins previ pagament de 17.000 florins.

                
Any 1408-Romeu Pallarés, funcionari de la tresoreria reial,condemna a tortura i mort a l'obrer de la Ceca Esteve Meseguer per falsificació de moneda i provoca un enfrontament amb l'Església perquè el penat era tonsurat i en conseqüència de competència de la jurisdicció eclesiàstica. Esteve Messeguer és penjat a la porta del Sitjar i el vicari general que substitueix al bisbe, Pere Estors posa un entredit contra Pallarés.

               
Any 1408- Tomàs Tey compra la possessió del su nom a Pere Gual (Sineu), ciutadà.

               
9 de gener de 1408- Roger de Montcada, governador de Mallorques, fa posar unes forques a la plaça de Cort, amb dogals on penjaran la destral i l'artifici d'escapsar per tal de pacificar les lluites entre els bàndols.

31 de gener de 1408 - Comença a operar la Taula de canvi a València.
               
14 de març de 1408-Pere Descatlar compra la cavalleria del Palmer.

               
20 d'abril de 1408 - Un privilegi del rei Martí concedeix l'administració del castell de Bellver al prior de la Cartoixa de Valldemossa.


19 de maig de 1408 - La Universitat fa arreglar i reforçar les murades de Ciutat després de ser advertits de l'organització sarraïna d'un estol contra Mallorca. Les obres es fan per preu de 17.000 florins.
               
23 de maig de 1408- Beltran Roig és nomenat castellà de Bellver (HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 565)

               
25 de maig de 1408-El governador Roger de Montcada deixa Mallorca, i queda en el càrrec Mateu de Lloscos que era el seu lloctinent i procurador reial.

               
Juliol de 1408- Mor Bernat Feliu "Cristià", regent de l'hospital de Sóller. El succeeix Francesc Esteve.

               
Juliol de 1408 - Francesc Boix, patró d'un lleny armat en cors captura prop d'Alger un caro amb 14 sarraïns i un jueu.

10 de juliol de 1408- Diumenge.El governador es presenta descalç i sense caputxa a la Seu davant el bisbe de Lluís de Prades en mostra de penediment per tal de posar fi a l'entredit contra la cort que s'havia iniciat amb el procés i mort a la forca de l'obrer de la Ceca i tonsurat Esteve Messeguer.
               
29 de juliol de 1408 - El bisbe Lluís de Prades es dirigeix a Saona amb una nau genovesa per a trobar-se amb el papa d'Avinyó Benedicte XIII (Pedro de Luna) del que és fervent partidari..

               
17 d'agost de 1408- Dos captius de Sarrià (Establiments) són acusats de sodomia. Seran cremats.

               
17 de setembre de 1408- Un home és executat a Inca per estupre.

               
20 de setembre de 1408-Peguen foc a un tros de l'Arbossar (Santa Maria)  de Nunyo Nunis

               
28 de setembre de 1408 -Pere Sala, vidrier, pren en lloguer una botiga i un forn a la Plaça dels Corders del mercader Pere Cahors.

               
12 d'octubre de 1408-Rebuda del dret del vin que les jueus beuen en Mallorques e encara de la demanda la gual los dits juheus son tenguts donar al senyor rey per raho de subsidi, lo cual vi e demanda foren arrendats per lo procurador reyal an Abram Sacalli, Abram Isach, Samuel Sasvati e an Struch Montblanc en nom lur propi e de tots los juheus habitants en Mallorques a tres anys del XII die d.octobre del any M CCCC VI avant comptadors per preu de cent luires cascún any, retinentse lo dit procurador reyal ell pusca enfranquir alguns juheus vivents en Mallorques per los dits tres anys de la dita demanda tan solament. El preu del present any es lo segon. Cent liures. (AHM, Rebudes 3828 (1408-1409) f. 68.)

               
28 de novembre de 1408- Francesc Nicolau, bracer, és penjat a la plaça de Cort de Palma per haver fet una proclama en favor de la revolta a Sa Quartera d'Inca.(Cronicon Mayoricense , pàgina 149)
.

Any 1409