Any 1409- Lleva per a la campanya de Sardenya.  

               
Any 1409- Salvador Jaume, teixidor de Petra ven un esclau tàrtar de nom Pere a Jaume Garriga de Roqueta per 55 lliures.

Any 1409- Un privilegi reial estableix la formació del consell del Col·legi de la Mercaderia pel sistema d'insaculació (abans eren triats pels jurats i el clavari major del sindicat forà).

13 de gener de 1409 - Guillem III, vescomte de Narbona és coronat jutge d'Arborea i assoleix també el comtat de Goceano.
               
29 de gener de 1409 - Joan Torrella adquireix de Llúcia Castanyer mig rafal a Marratxí sota alou del bisbe de Barcelona.

               
1 de març de 1409-Divendres. Ban de Pelai Unís, dirigent del partit dels mallorquins, per a l'indult a delinqüents i deutors que participin a la campanya de Sardenya amb la flota de Pere Torrella.

               
23 de març de 1409-El rei Martí atorga llicència als mercaders per a constituïr-se en Col·legi. Disposa de 20 conselleres o defenedors mitjançant sorteig anual. Té facultats d'armar vaixells per a la vigilància marina i de les mercaderies.

               
19 de maig de 1409 - Nomenament d'una comissió per a la defensa del Regne formada per Pau de Santmartí (bàndol dels mallorquins) i Antoni Jovals per a la defensa del moll; Bartomeu Segarra per a defensar la Portella; Antoni Sala i Jaume Montoliu per a defensar la Calatrava; Joan Marí i Pere Planes són encarregats de la defensa de les torres Llevaneres; Lluís Sanglada i Jordi de Pacs han de defensar el ponent; Jaume de sant Joan i Joan de Termens s'encarreguen de la defensa de Portopí.


19 juny 1409

Mor el cèlebre literat granadí Abu L-Hasan Ibn Hudayl Al-Fazari.
               
26 de juny de 1409 - Derrota de Guillem III de Narbona, jutge d'Arborea, a Sanluri davant les tropes de Martí el Jove.

               
28 de juny de 1409- Violant, esposa del sucrer Pere Castellar, es condemnada en efígie pels inquisidors.

               
16 de juliol de 1409 - Neix Reiner d'Anjou (Renat I) , fill de Violant d'Aragó i Lluís II de Provença, nét de Joan I.

               
25 de juliol de 1409- Mor Marti el Jove, en l'expedició de Sicilia, hereu de la corona d'Aragó, fill del rei Martí l'Humà.

               
17 de setembre de 1409-Noces del rei Martí amb Margarida de Prades.

               
23 d'octubre de 1409 - Pere Seguer, teixidor d'Artà natural de Capcir, és nomenat castellà de l'Almudaina d'Artà.

               
24 d'octubre de 1409 - El fill de Pere Morell, teixidor de draps de llana, Bartomeu Morell signa un contracte d'aprenentatge amb Bernat Oliver, argenter de Barcelona per un temps de tres anys.(AHPB, llig 3. Bartomeu Guarnir, manual 2, anys 1408-1410).


 Any 1410