sant Pere-Sagrera 1422
               Sant Pere, obra de Guillem Sagrera en el portal del Mirador (1422).
                                           
Any 1422 -L'església catòlica, classista.
               
Any 1422: Calvià tenia 81 habitants.
               
4 de març de 1422- La reina Maria, esposa del rei Alfons demana al bisbe de Mallorca  Lluís de Prades la renúncia a la pensió de 200 florins anuals que té sobre el monestir de sant Pau del Camp, perquè si es pagués la pensió el monestir no podria mantenir-se.(ACA, C, reg. 3167, fol. 95 r.)
               
16 de juny de 1422- Martí V papa, estableix que per raons financeres, els canonges només poden ser nobles o graduats universitaris. Aquest mateix dia mor el canonge Joan de Prades, germà del bisbe Lluís de Prades.(ACM.Llibres de Sagristia 1118, f 16v)
                                            mare de déu de la Seu
                                Mare de Déu de la Seu, també de Guillem Sagrera

endavant