Any 1439


                                     1439 Portolā de Vallseca

   
                                     Any 1439-Portolā de Guillem Vallseca.

   
Any 1439-Els propietaris de les vuit taules de la Peixateria sķn, Antoni Castell, Ramon Gual Desmur, Llātzer de Lloscos,  Miquel Umber, Pere Espanyol, Romeu Rigolf, Berenguer Castellar i Pere Cerdā.

   
Any 1439- Cristōfol Vilasclar signa un contracte pel qual es compromet a entregar, abans de la propera festa de Pasqua, la pedra necessāria per a que Guillem Sagrera pugui fer el trespol de la Llonja amb pedra extreta de Morneta (Binissalem).

Any 1439 - Antoni Pelegrí té Paīssa (Llucmajor). Tomās Cirerol té el Rafal Mitjā (Llucmajor)

Any 1439 - El rei Alfons institueix el Consell de Franquesa
  

  

19 de maig de 1439 - Alfons el Magnānim aprova unes Ordinacions de Berenguer Uniį.

15 de juny de 1439 -El rei aprova  la recopilaciķ de les Ordinacions fetes pels jurats i presentades pel jurat en cap Berenguer Uniį, Francesc Aixalķ, jurat dels ciutadans i Antoni Olives representant forā.
   
17 de juny de 1439- Alfons el Magnānim atorga el privilegi gaetā on ordena la no submissiķ de Mallorca a Catalunya.

   
20 de juny de 1439-Testament de Climent Oliva que vol ser enterrat en la capella de l'Assumpta del claustre de sant Francesc.

   
22 de juliol de 1439- Joan Ginard de Porreres ven 45 quintars de llana al preu de 5 lliures i t sous per quintar.

 
22 de juliol de 1439- Joan Ginard de Porreres ven 45 quintars de llana al preu de 5 lliuresi 7 sous per quintar.  

17 de setembre de 1439 - Francesc Eiximenis adquireix en subhasta de béns de l'ardiaca Bernat Jornet, el breviari que va ser de Mossčn Pere Sorts per 45 lliures.(ARM, P M-163. 70v-74v).

28 de setembre de 1439 - Promulgaciķ de les Ordinacions de Berenguer Uniį (Jurat en cap) aprovades el mes de juny.

10 d'octubre de 1439 - Pere Febrer és el rector de Campos.
  
   
15 d'octubre de 1439- Antoni Montornés és el propietari de la possessiķ de Sa Torre de Montornčs (Sineu). Segons el tall de 1449 Antoni Montornčs vivia a l'illeta de micer Antoni Morro (o de Joan Fuster) a l'illeta de santa Eulālia.

   
7 de desembre de 1439 -En rei ordena al governador Berenguer d'Oms que estableixi un sistema de regiment just i pacífic, davant l'oposiciķ manifestada pels habitants de Llucmajor a ser sotmesos a la jurisdicciķ del bandoler (cap de bāndol) Pere Descatlar.

   
30 de desembre de 1439- Jordi Descatlar, senyor de la Bossa d'Or, nomenat castellā d'Alarķ.


endavant