Any 1441-Fundació del Convent de Jesús. Regiment de la Concòrdia.

   
Bartomeu Albertí, lloctinent del assessor del virrei Joan Copons és denunciat per abús en el càrrec.

   
Any 1441-El rei atorga a Joan Armadans, major, el càrrec d'advocat fiscal vitalici amb  dret a heredar-lo el seu fill Joan Armadans, menor.

   


Any 1441 - Albertí Dameto Capcir compra el monestir de Bellpuig   

Any 1441- Els sobreposats dels moliners d'aigua Jaume Sabatar i Gabriel Martí, demanen l'aprovació dels estatuts del gremi.

Any 1441 - Són jurats de Palma, Antoni Sastre, Bernat Guitard, Bonifaci Morro.

Any 1441- Bernat Ferrer té Mostallar (Sencelles)i Antoni Arnau el Castell de Mos (entre Sencelles i Sineu)- Guillem Trullol té Filella (Felanitx)

Rafel Armadans compra Mancorme Abinhiara (Felanitx) i la cavalleria de Sa Torre de Felanitx a Ferran Valentí Galiana per 4200 lliures.

convent de jesús   
Any 1441- Fundació del Convent de Jesús de Palma. Hi participa Rafel d'Olesa Pont, jurista.
   
Any 1441- Divisió de bàndols entre els jurats mallorquíns:Descatlar contra el règim de la Concòrdia.

   
Any 1441- Dues naus i dues gabelles podran comerciar a Egipte franques d'impostos, duanes i gabelles.

   
Any 1441-Guillem Sagrera és encarregat de fer una creu per al camí de Portopí.

   
Any 1441-Guillem Sagrera construeix la capella de sant Guillem de la Seu.

   
8 de gener de 1441 - Es publica a la Part Forana el nou regiment de la Concòrdia.

   
15 de febrer de 1441-Pregò per a la cerca de Margalida, desapareguda,  esclava búlgara de Coloma, esposa de Nicolau de Pacs, i que vestia gonella vermella i cota blava.


2 de març de 1441 - El jueu convers Joan de Prades obté llicència per a viatjar a Alger.(ARM, G-8, f.67)
   
10 de març de 1441 -Contracte d'obres en la síquia que condueix l'aigua a Ciutat dels picapedrers Cristòfol Vilasclar i Macià Seguals amb els jurats.

   
Abril de 1441- Guillem Sagrera treballa el finestral i la pila d'aigua beneïda de la capella de sant Guillem (més tard de sant Antoni de Pàdua)(HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 935).


9 de maig de 1441- Boda d'Unissa Unís amb Francesc Burgues.
  
   
11 de maig de 1441- Pere Vicens, picapedrer, cobra 70 lliures per la reparació de la muralla i la torre de santa Catalina.


   
22 de juny de 1441- Es publiquen les ordenances del gremi de bóters.


27 de juny de 1441 - Antoni Adarró jura el càrrec de Siquier d'en Baster. 

1 de juliol de 1441 -Es subhasta la possessió de Pere Ferragut de Costitx per tal de satisfer els seus deutes en censals.


   
8 d’agost de 1441 El consell del Sindicat Forà opta per escriure el seu llibre en romanç perquè els prohomes desconeixen el llatí.

   
setembre de 1441 - Pere Descatlar, cap de bandolers del Call, demana la devolució de les 2.500 lliures que havia donat al rei per a l'establiment del regiment de Franquesa, de la mateixa manera que s'havien tornat les 4.000 lliures dels bandolers de l'Almudaina per tal de mantenir el regiment de la Pragmàtica.


   
4 de novembre de 1441-Joan Bertran és el nou guarda de la Torre de la Llosa de Portopí.


endavant