Any 1442- El bandoler Pere Descatlar, senyor de la Bossa d'Or.


                               Miquel d'Alcanyís
                                         Dormició (Miquel d'Alcanyís)

   
Any 1442- Hug Nunís compra a Llàtzer de  Lloscos la cavalleria d'Orient.


Any 1442- Enderrocament del convent d'Ítria.

Any 1442- Son jurats a Ciutat Joan de Bas, Joan Desbac, Lluc Oliver

Albertí Dameto Capcir succeeix a Bellpuig Berenguer de vivot.

Ruberts és d'Antoni i Julià Ferragut.

Salvador Sureda penja la seva bandera davant l'altar de Sant Sebastianet,vora Sant Pere a la Seu.

El prevere Pau Olesa decideix alliberar els seus esclaus Joan,rus i bord, Joaneta,borda    esclava de 6 anys que Serà posada en llibertat als 18 anys, Maria, d'Ulacs, Helena, búlgara que té un fill,Joanet,  del mercader Joan Vicens.
                             
Any 1442 - Sant Sebastià és festiu.
   
Any 1442-Joan Sagrera treballa en l'obra de la porta del cor de la catedral de València, dirigida per Antoni Dalmau.

   
18 de gener de 1442-Bonjoan Sanfilatzi, mercader florentí, arriba amb una barca carregada amb 3000 quarteres de blat per a Palma.


16 de febrer de 1442 -  Berenguer d'Oms estableix a J.Cerdà a Vernissa (santa Margalida)

   
22 de març de 1442 - Pere Descatlar Santacoloma obté del rei Alfons el títol de Baró de Pinopar i el nomena senyor de la Bossa d'Or. El senyor de la Bossa d'Or tenia el dret de graneretes i en conseqüència podia apropiar-se dels retalls sobrants en l'encunyació de moneda.

13 d'abril de 1442 - Mandat perquè es paguin a Mateu Boscà els deutes de l'obre del retaule de sant Joan a Sóller.(A.D. Líber Litterarum 1442 - 1443 )
   
2 de juny de 1442- Alfons el Magnànim conquesta Nàpols, on s'instal·la després del seu trencament amb la noblesa catalana.

   
6 d'agost de 1442- El vicari d'Alaró ordena pagar a Miquel Alcanyís per un retaule de sant Sebastià.

   
3 d'octubre de 1442- El vicari d'Alcúdia ordena pagar una pedrel·la al pintor Miquel Alcanyís.

   
20 de novembre de 1442-Testament de Berenguer Nunis que vol ser enterrat en el vas dels seus en el Claustre de sant Francesc a la part del Capítol.

   
14 de desembre de 1442 - Mor Violant d'Aragó a Saumur, filla de Joan I i Violant de Bar, reina consort de Nàpols per casament amb Lluís II d'Anjou..


endavant