Any 1444:  El descendent de jueus Pere Descatlar compra el poder institucional al rei Alfons per als bandolers del Call.

   

   
Any 1444- El corsari Ferrer Bertran amb una galera de Mallorca està al servei dels cavallers de Rodes contra els otomans.

   
Any 1444- Es fa un porxo en el Col·legi de la Mercaderia, essent els defenedors, Pere Espanyol i Jordi de Pacs.

   
Any 1444- Bartomeu Gilabert,  Pere Llebrés, Pere Estela,  i Julià Ferragut jurats de Sencelles.

   
Any 1444- Antoni Massot treballa d'agricultor a l'illa Panteleria.

   
Any 1444- Arnau Negre té un tros de terra a l'illa Panteleria.

   
Any 1444- Enfrontaments entre el Call (Descatllar,Albertí),i l'Almudaina (Sureda,Net,Unis).

   
Any 1444- Palma tenia una població de 2.055 morabatins i el total de la illa eren  6878 , equivalents aproximadament a 10.275 habitants a Ciutat i 34.390 a tota Mallorca.


 

                                    Casc de Salvador Sureda

                  Casc de Salvador Sureda, dirigent dels bandolers de l'Almudaina.

 

 

   
Any 1444 - Pou del mercat vora sant Nicolau.

Any 1444 - Antoni Sabet, mestre en medicina tè un alberg en un carreró de sant Nicolau proper a la Llotja dels Genovesos.

Any 1444 - Obligació de traslladar els grans entrats a Ciutat al Pes de la Farina.

Any 1444 - Pere Socorrat. mercader té á cavalleria de Socorrat (Felanitx).

Any 1444 - Bernat Bru té santa Eulàlia, possessió de Ciutat.

ANY 1444 - Pere Julià fabrica ballestes.

Any 1444- Són jurats a Palma:  Hug de Pacs,Pau Sureda, Francesc Aixaló, Joan Gironès, Hug Febrer i Jaume  Cervera.   

Any 1444- Són jurats a Campos: Julià Ballester,Antoni Mas i Pere Abraham són jurats de Campos       

Any 1444 - Permís a Antoni Faç de Nissa per a fer forat amb coll sobre la font de la Drassana.

1 de gener de 1444 - Pagament dels guants que Guillem de Pacs va usar en la festa de l'Estendart i al pintor Pere Marçol per les mantes dels cavalls pintades.(Pere Marçol tenia una amistançada de nom Maria l'any 1445).

El 5 de gener de 1444 l'infant Ferran evita el duel de Francesc Vallseca amb Salvador Sureda (dirigent del bàndol de l'Almudaina).

   
25 de febrer de 1444- Guillem Pons i Jaume Cervera venen vuit lliures censals sobre una peca de terra situada a Alaró (ARM, Protocols, A-89).

   
17 de març de 1444 - Mateu Canyelles, síndic de santa Maria del Camí, obté el trofeu de la  ballesta

25 d'abril de 1444 - A sant Francesc d'Inca es reuneixen 18 teixidors de lli

5 de maig de 1444- Els Desbach venen Canet al mercader Gabriel Pardo, jueu convers casat amb Violant Bertran. Les seves filles eren Aldonça, esposa de Gabriel Vidal; Blanquina, esposa de Ramon Vidal, Francina, esposa de Lluis Zaforteza i Beatriu. tenia dos fills, Francesc i Perot.

   
14 de maig de 1444-Pelai Unís ordena esbucar les construccions adosades a la muralla de Ciutat.

   
15 de maig de 1444-Úrsula Sala Genovard hereda de Miquel Sala, el seu pare, una casa en el carrer de Pere Espanyol.Úrsula Sala va tenir per espós a Nicolau Cotoner Soldevila.

   
juny de 1444 - Amb un donatiu de 2.000 ducats al rei Alfons Pere Descatlar, cap de bandolers del Call aconsegueix la instauració del regiment de franquesa.


23 de juny de 1444- Són jurats a Palma: Pere de Santjoan, Arnau de Pacs, Bartomeu Fuster, Pere Granyana, Gregori Joan i Maties Ferrer           
  
Any 1444- Llàtzer de Lloscos, procurador reial, del bàndol de l'Almudaina, obté  del rei Alfons la baronia de Banyalbufar.
  

Any 1444- Enfrontaments entre el Call (Descatllar,Albertí),i l'Almudaina (Jordi Santjoan, Sureda,Net,Unis).
   
8 de juliol de 1444- Ponç Armengol ven a Bernat Gilabert l'alqueria i cases de Judí de quatre jovades per 10 lliures (ARM ECR 45,f.169)

   
12 de juliol de 1444-Testament de Gaspar Genovard que vol ser enterrat a sant Francesc.

   
30 de setembre de 1444- Desbordament de Sa Riera

   
Desembre de 1444- Els jurats de la Concòrdia aconsegueixen mig any més de plaç per no perdre els seus càrrecs que havien de ser donats als bandolers del Call, d'acord amb la compra del poder feta al rei Alfons.endavant