Any 1446

   
Pere Ferrer és el lloctinent d'assessor del governador.


Any 1446

  
Pere Ferrer és el lloctinent d'assessor del governador.

Pere Terrencs és el batle de Muro.

Ramon Aderró és l'ambaixador de Mallorca a la Cort aragonesa.

Gabriel Verí, menorquí, compra Conques (Puigpunyent).

Antoni Pons compra Son Montserrat (Llucmajor) a Catalina Picornell.

L'hostaler Joan Gordiola, hostaler lleidatà, viu amistançat amb Isabel la Portuguesa.

El procurador reial Llàtzer de Lloscos (bàndol de l'Almudaina--oposat als jurats del Call) és cessat i confiscat per frau.

Son jurats a Ciutat: Pere Bertran, Joan Descatlar, Pere Donadeu,Guillem Mateu,Bartomeu Benejam, Pere de Santjoan, Guillem Puigdorfila.

9 d'abril de 1446 - Joan Albertí és el procurador reial (partit del Call).
   
21 d'abril de 1446-  Testament de Bartomeu Cifre que vol ser enterrat en el carner dels Cifre a la clastra del convent de sant Francesc vora el vas dels Rosell.

   
8 de maig de 1446-Consagració de l'altar major de la Cartoixa de Valldemossa.

   
16 de juliol de 1446-Pere Aguells és el nou abat de La Real.

   
13 d'agost de 1446- Guillem Vilasclar i Miquel Sagrera signen un contracte de continuació de les obres de la Llotja que Guillem Sagrera ha deixat.

   
14 d'agost de 1446 - El rei Alfons ordena instaurar a Mallorca el Regiment de Sac i de Sort.

   
26 d'octubre de 1446 - Dimecres -Tomàs Tomàs reclama per unes obres mal fetes per part de Simó Cotlliure en el verger situat devers el Born i que s'ha vist obligat a apuntalar. (ARM, Prot. M-249, 77-78.).

   
9 de novembre de 1446 - Els jurats del Regne elegeixen talaiers del cap de Trafalempa Antoni Baltar i Antoni Bonet. (EU 8, f. 10).

   
17 de desembre de 1446-Testament de Mateu Sanglada que elegeix sepultura a la capella de sant Nicolau a sant Francesc, en el vas dels seus.

endavant