Any 1449


   
Any 1449-Neix Teseu Benet Valentí Dameto.

   
Any 1449 - Eren picapedrers: Pere Fontcuberta, Pere Arbona (Fornalutx), Pere Vicens (Palma),

   
Any 1449-Els tripulants d'una galiota mallorquina entren pacíficament a la torre de Cap Cervera (Oriola) i després de menjar i beure segrestren els objectes que volen , i a l'alcaid , als dos guàrdies i als tres fills de l'alcaid. Després segrestren dos homes a l'ermita de sant Climent.

   
Any 1449-Els jurats de Mallorca avisen  als consellers  barcelonins que en els voltants de la illa hi ha baleners de corsaris bascs i fustes de rems de provençals, que causen grans mals, i que s'han decidit a armar
dues naus i dues galeres per a perseguir-los, malgrat la pobresa del regne.
   
Any 1449-El boter Joan Pons tenia les cases extramurs al carrer de les Estores.(ARM C-2509 fol. 14-16v; encant fol. 16v-17).

Gener de 1449 - Prohibició d'encunyació de florins per part de la Ceca de Mallorca perquè aquest npo feien el pes exigit.

1 de gener de 1449 - Neix Lorenzo de Medici.
   
10 de febrer de 1449-Giovanni d'Alagno, germà de l'amant d'Alfons el Magnànim obté d'aquest Rosarno,Borrello i la gabella de Gioja.

   
18 de febrer de 1449-Miquel Sagrera, picapedrer, promet pagar a Huguet Barxa, imaginaire, 30 lliures i 3 sous per una obra feta a l'església de Nostra Dona de Gracia de la Ciutat de Mallorca. (ARM, Prot. M-176, 50.) Segons el tall per una armada contra corsaris, Huguet Barxa habitava a l'illeta d'Arnau Sala a la Parròquia de santa Eulàlia.

   
16 de maig de 1449-Llicència per obrir un forat a la murada davant l'hort de la Llotja perquè puguin entrar les barques i no facin nosa en el pont de fusta.

17 de maig de 1449 - Joan Pagès de Perpinyà és nomenat vice-canceller de Catalunya i Mallorca.

   
13 de setembre de 1449 -El procurador reial disposa la retenció de les mercaderies transportades per la nau de Lluis Beltran si aquest no paga el dret del quirat.

15 de setembre de 1449-Tall per una armada contra corsaris.

   
6 d'octubre de 1449- El rei designa Guillem Sagrera mestre major d'obres del Palau Reial de Mallorca amb dret de successió per al seu fill Jaume.

12 de desembre de 1449 - Promulgació de les Ordinacions de Micer Falcó per iniciativa dels jurats i síndics forans, i aprovades pel Gran i General Consell.


    cap a l'any 1445 a Mallorca ixent