Any 1472: Miquel de Pacs, jurat en cap, es pronuncia contra la igualtat de les persones.

               
Any 1472-Tomàs Armadans Borrassa, advocat fiscal.


               
Any 1472- "Theoricae Novae Planetarum ".-Peurbach


               
Any 1472- La viuda de Jordi Brondo té a Valldurgent cinc esclaus, un turc de 28 anys, un tàtar de 40, un moro de 40,  un de 22 anys que va néixer a Sicília, un mingrel·lià de 40 anys, un rus de 45 anys i unque aviat ha de ser lliure, i dues esclaves de 50 anys, una negra i l'altra d'Abkhazia. Jordi Brondo també és propietari de Caubet (Bunyola) i Sabor (Montuïri).


               
17 de gener de 1472- Els genovesos fan alçar el setge venecià a Quios.


               
6 d'abril de 1472-Testament de Mateu Sanglada que vol ser enterrat a sant Francesc a la capella de sant Nicolau en el vas dels seus.

               
12 de maig de 1472 - La Universitat ofereix al rei un donatiu de 10.000 lliures per tal que anul·li la demanda contra la Universitat en exigència de les despeses reials per la recuperació de Menorca que era en mans dels partidaris de la Generalitat i ratificar el privilegi pel qual cap mallorquí podía ser jutjat fora de Mallorca.


               
1 de juny de 1472- Carta dels jurats al rei. Miquel de Pacs, jurat en cap, del bàndol dels Quint,Anglada i Vida, escrivia: Lo poble menut sia haut en lloch de les parts inferiors del home, çó es, cames e peus,per sostenir lo pes de tot lo cos; e lo princep sie haut axi com lo cap en l'home;e los caballers e gents de honor com los brassos e mans per obrar, judicar e excercitar les coses.  I escrivia al rei  que"voler fer egualtat en els imposits , seria destruir vostra ciutat e regne".
                           
                        Portella

                              Situació de la Portella  en el mapa de 1644

               
13 de juny de 1472- Roderic de Bòrgia, cardenal i futur papa, arriba a Mallorca on entra per la Portella, i Pere Llitrà el rep i li fa un obsequi en nom dels jurats. A la muralla havien col·locat per a la recepció quatre draps vermells i un drap blanc amb les armes reials. Anà a cavall sota un pal·li sostingut per dotze homes d'honor. Darrera el pal·li anaven el lloctinent Francesc Berenguer de Blanes i el jurat cavaller Miquel de Pacs. Amb ell arribaren cinc bisbes. Anaren pel carrer de la Portella passant per davant la casa de Jaume Galiana cap a la travessa de Joan de Sales i després cap al carrer d'en Cors i fent la volta de l'àngel cap a la Seu. Va estar quatre dies en el Palau del Bisbe i després sortí cap a València. Els jurats li regalaren sis vedelles, vuit moltons, deu parells de gallines, un quintar de confits de sucre, cinquanta massapans, deu parells de torxes, dos barrals d'aigua de murtra, formatges, vi blanc i vi vermell...


               
26 d'agost de 1472- Martí Creix contracta amb Joaneta, esposa del mercader Jaume Company la construcció d'una capella en el claustre de la Seu propera a la de l'Àngel Custodi.


               
20 de setembre de 1472-Testament d'Antoni Massot que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc  baix les columnes, a la paret de l'església, en el vas dels seus.

                

               
23 d'octubre de 1472-Bernat Collell, esparter, sol·licita la constitució del col·legi d'esparters. La seva sepultura gremial es troba a la capella de Sant Lluis del convent de Sant Francesc de Palma.


               
23 d'octubre de 1472- Joan II jura les Constitucions de Catalunya.

14 de desembre de 1472 - Bernat Marsà és designat mestre d'obres de Ciutat. (ARM, EU 15,
17)


endavant