Any 1482-Drap groc i vermell per rei Jaume.

   
Any 1482- Ursula Albinyana, prostituta valenciana, resideix a Mallorca.

   
ny 1482 - Joanot Sureda, donzell, compra Son Sureda (Marratxí ) a Isabel Sureda.

   
Any 1482- Antoni Vilasclar, batle de Felanitx.

   
Any 1482-Lorongo de Marí, cavaller, és el propietari de Punxuat (Algaida) i Capocorb (Llucmajor).

   
14 de febrer de 1482-Pere Abrí Descatlar hereda la cavalleria del Palmer.

   
9 de març de 1482, Guillem Vilasclar, major de dies, fa donació al seu fill Guillem Vilasclar menor de dies , picapedrer, d'una casa situada en la ciutat de Mallorca, a la parròquia de Santa Eulàlia al lloc de mossèn Catlar, sota alou del Bisbe.

   
28 de març de 1482-Mor Maria de Borgonya, esposa de Maximilià d'Àustria a Bruges. L'hereda el seu fill Felip d'Àustria (Felipe el Hermoso).

20 d 'abril de 1482 -Ordenacions de la cofraria de la Verge dels Àngels a Ciutat.
   
5 de maig de 1482-Testament de Miquel Ballester que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el carner dels Ballester.

   
17 de maig de 1482-Es paga drap groc i vermell  i tela negra pel rei Jaume que jeu davant l'altar major de la Seu.

   
20 de maig de 1482-Ordinacions de la Confraria de l'Assumpció de la Mare de Déu de Manacor.

   
27 de juny de 1482- Testament d'Antoni Seguí que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el vas dels Seguí.

   
20 de novembre de 1482 - Berenguer de Tagamanent i la seva mare Isabel traspassen l'alqueria Amat (Son Sureda, Marratxí) a Joanot Sureda a canvi d'un alou de 5 morabatins d'or i un cens de 80 lliures.

   
2 de desembre de 1482-Testament de Pereta Pardo Martí, filla de Perot Pardo i esposa de Martí Gual, que vol sepultura al sepulcre dels Gual a sant Domingo.


Mòger:Mare de Déu de la Bona Mort o del sant Novici que es trobava en el convent de sant Domingo.

endavant