Any 1489 - El fuster Jaume Febrer és encarregat per preu de 250 lliures del treball de fusta per al retaule de la parròquia de Manacor al temps que de la pintura d'encarrega Pere Terrencs per 600 lliures.


El 9 de gener de 1489- Theseus Valentí i Mateu de Santjoan proposen que es prohibeixi importar breviaris venecians.
   
29 de gener de 1489 - Antoni Cotoner Vallobar ven Son Bru (Puigpunyent) a Miquel Bru.                            Casal dels Armadans

                  
                       Finestres del casal dels Armadans                  Armadans

Portal gòtic amb l'escut dels Armadans, ara a Can Oms i abans en el carrer de Sanç 29

2 de febrer de 1489-Jaume Armadans va passar enfront de la casa del noble Roderic de Santmartí i del seu gendre Pere Espanyol. Aleshores una criada dels Espanyol va vessar des d'una finestra l'aigua d' un gerro sobre el cap de Armadans, com solia ser costum en temps del carnestoltes. Però Armadans va sentir-se ofès pels seus adversaris espanyols, i baià de la seva mula, va pujar al pis principal de la casa i davant de la senyora va copejar  a la criada. Quan es va assabentar Pere Espanyol, indignat , va reunir a cinquanta homes del seu bàndol, i junts van assaltar can Armadans, casa situada en el carrer de Sanç . Els espanyols van acoltellar a Jaume Armadans i van ferir greument a la seva esposa. Quan van sortir de la casa es van trobar amb Francesc Armadans, cosí de Jaume, al qual també van ferir. Poc temps després els assaltants van ser detinguts, llevat de Nicolau de Pacs i Pere Santjoan que van  sortir de Mallorca per a prendre part en la guerra contra el regne de Granada. A la guerra de Granada van ser armats cavallers al finalitzar i van obtenir el perdó per l'assalt a la casa dels Armadans.

28 de març de 1489- Testament de Tomàs Malferit que vol ser enterrat  en el claustre de sant Francesc.                      volta de can Dusai
                                 Volta de Can Dusai

abril de 1489- Jaume de Montanyans és nomenat lloctinent d'assessor del governador Joan Dusai, que és a Sicília.
   
11 de maig de 1489-Pere Abrí Descatlar Valentí hereda la cavalleria del Palmer.
   
11 de maig de 1489- Gaspar Tomàs és el nou castellà d'Alaró.
   
23 de maig de 1489 - Bartomeu Martí de Fartaritx ven als germans Pont (Rafel, Antoni i Jordi) de Pollença una alqueria en el mateix terme, alou del Temple. Confronta amb Bàlitx de Pere March, l'alqueria de Fartaritx de Joan Martorell, alqueria de Mantona de Pere Martí i Rafel Martorell, i el Clot de la Sarell del mateix venedor.

27 maig 1489

Les tropes cristianes, procedents de Jaén, conquisten Cúllar Vega (Granada) i es dirigeixen a Baza per tal de posar-hi setge.

Ordre dels Reis Catòlics per la qual es mana que els molins de la torre de Pimentel a Torremolinos, construïts pels musulmans, siguin per a propis de la ciutat de Màlaga.

   
11 de juliol de 1489 -Són executats en persona (relaxats) pel tribunal del Sant Ofici, Pereta Gual i Gabriel Llop, sastre (altra font diu que Pereta Vensons -segon marit de Pereta, perquè el pimer va ser Martí Gual- i Gabriel Llop partiren l'ofegament i l'execució a la foguera de la Porta Plegadissa el 2 de juny de 1490). En efígie també executen Pau Naves i Lleonard Torrella, sastres, Guillem Raimon de Sagarriga , Lleonard Vidal, Pere Jou, Lluís Martínez i Ramon Vidal, mercaders, Angelina, esposa del mercader Lluis Vives, Lluís Soler, mercader i la seva esposa Violant,Lluís Miró, mercader de l’illeta de Tagamanent a Sant Jaume i la seva esposa Francesca, Graciosa, esposa de Guillem Vives, mercader, Isabel esposa de Pere Pau, mercader.

18 d'octubre de 1489 - Mateu Juncar, la seva esposa Aldonça; Pere Arbona i la seva esposa, són relaxats en estàtua.
   
10 de novembre de 1489: franquesa de prevere per 10 anys a Alonso del Rio, tintorer, que ha transportat son domicili i presa muller a ciutat. Es franc de drets excepte ajudes de blats i donatius a reis (EU-18, f. 335 v.).
   
9 de desembre de 1489- Concòrdia entre el procurador reial Gregori Burguès, Alvaro Unís i Jaume Muntanyans, representants dels jurats , mossèn Pere Prats i mossèn Arnau de Santa Cília, canonges, representants del bisbat, perquè no es faci un abús sobre el vi i el drap que eren comercialitzat per les persones eclesiàstiques. Els clergues tenen immunitat sobre el quint del vi que venen en gros o a la menuda, i ara hauran de prendre dels administradors del quint pòlisses o albarans pel vi que voldran comprar dirigides als venedors del vi, dels quals cobraran el quint, i els administradors els donaran les pòlisses franques
   
12 de desembre de 1489: franquesa a Benedicto d'Orlandis, de Pisa, que ha deslliberat translladar son domicili i prendre muller (EU-18, f. 361).

endavant