Any 1492

   
Any 1492- Romeu Amar, cunyat de Joan Duçay, virrei de Sardenya és nomenat lloctinent de l'assessor de governador.
   
Any 1492-La diòcesi de Mallorca passa a ser sufragània de l'arxidiòcesi de València.
   
Any 1492-Guillem Vilasclar dóna a Joan Serra una casa en la parròquia de Santa Eulàlia que per una part confronta amb el monestir de Santa Clara. ( A.R.M., Prot. C-232, f. 39r.)
   
Any 1492-Fra Joan Llompart fa donació als trinitaris del Sant Esperit, de Son Cota (Son Llompart) d'Inca.
   
16 de març de 1492- Estranyes morts per mal de costat a Pollença. Albanell ordena que cap veí de Pollença surti del terme arrel del mal de costat.
   
8 d'abril de 1492- Joanot de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i de Lloseta.
   
28 d'abril de 1492- Un esclau moro d'Eulàlia, mare del prevere Rafel Llompart ha fugit i s'ha refugiat a una caravel·la del port.

20 de maig de 1492 - Consagració de l'església de sant Bartomeu de Sóller.
   
29 de maig de 1492- Miquel Forner, batle reial de Montuïri mana subastar una sort de terra de Barthomeu Mas, major, que deu 25 L. a Gabriel Serra. La compra Pere Mad, menor.
   
15 de juliol de 1492- Contracte entre Joan Desí i els jurats de la vila de Sineu pel qual el pintor es compromet a realitzar el retaule de Sant Miquel "de broquat de atzur obrant tot lo retaule al oli, de or bo e fi  " (ARM, Prot. E-16, 35v-36v.)
   
11 d'agost de 1492.Arriba una nau de Barbària carregada de cera.
   
12 d'agost de 1492 - Roderic de Borja és proclamat pap Alexandre VI.

22 d'agost de 1492 - Joan Baró manifesta que li han incendiat la possessió de Vinromà (Muro) i que desconeix els autors (AH 218, fol.162)
   
31 d'agost de 1492- Giovanni Battista Savelli, bisbe de Mallorca.
   
8 de setembre de 1492-Arriba una caravel·la de Joan d'Aragó carregada de barrils , d'anxova, bisos, tonyina, però una barca genovesa l'ha capturada.
   
6 de desembre de 1492-Ferran el Catòlic fa donació de cases i terres de Miramar (Valldemossa) a Bartomeu Caldentey i Francesc Prats.
   
7 de desembre de 1492- Intent d'assassinat contra Ferran el Catòlic per un pagès a Barcelona.

endavant