finestra conopial tardo-gòtica

Any 1496-Execucions de conversos.

   
Any 1496-Boda d'Antoni Sala amb Pereta de Termens.
   
Santa Ponça és propietat de Mateu Massanet, ciutadà.
   
Any 1496-Edició a València del «Opus preclarum de imaginibus astrologicis», obra de Jeroni de Torrella, metge del rei Ferran i de la reina Joana de Nàpols.

17 de març de 1496 —  El felanitxer Pere Vicens col·loca amb Isabel, esposa de Jeroni Berard, ciutadà, el seu fill Cosme, d'onze anys d'edat, perquè la servesqui. La senyora el tendra vestit i calçat. (ARM prot. Tomàs Pelegrí P-648 f. 7v)
   
25 de març de 1496-Benedicció a l'altar major de la Seu de les figures de sant Joan Baptista i de santa Magdalena donades pel cavaller Salvador Sureda, bandoler de l'Almudaina..
   
3 de maig de 1496- S'implanta una nova talla per fer front a les despeses de la boda de l'infanta Joana amb el fill del rei de l'emperador d'Alemanya.
   
24 de maig de 1496-Joan de Torrella funda un col·legi de set clergues per a l'atenció de l'Hospital General.
   
El 4 de juny de 1496 - Matrimoni de Joan Crespí, paraire de Mallorca, amb Bàrbara, donzella, filla de Pere Julià, agricultor de Mallorca, abans habitador de Felanitx, que aporta un dot de 70 11. (ARM, P. 2820, f. 55).
   
1 d’agost de 1496 El Tribunal del Sant Ofici executa Andreu Joan en persona, i en efígie a Clara, esposa de Pere Morro; Bonanat Morro; Bonanat, Francesc i Gabriel Arnau; Arnau Garret; Antoni Brull, Pere Galiana, garbellador d’espècies; Jaume Cabrera i la seva esposa Coloma; Gabriel Miró; Floreta , esposa de  Galceran Miró; Antoni Artes i Bernat Canti; Bernat Bonjorn i Anneta la seva esposa; Daniel Vida i Daniel Silvestre; Beneta, esposa de Gabriel Soldevila; Mateu Giger i la seva esposa Antònia; Rafel Aguiló i la seva esposa Clara; Bonanat Dameto i la seva esposa Joaneta; el sastre Gabriel Cantó i la seva esposa Coloma; Francí Fiol i la seva esposa Anneta; Antonina, esposa de pere Torrella; Blanca, esposa d’Andreu Joan Suau; Dolça, esposa del causídic Galceran Brondo.
   
21 d'agost de 1496- Boda de Juana la Loca,filla d'Isabel I amb l'arxiduc Felip d´Àustria, fill de Maximilià I a Lille.
   
30 d'octubre de 1496-Antonio de Rojas, bisbe de Mallorca.
   
10 de novembre de 1496-Testament de Francesc Moragues que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc al costat dels Bauçà, en el carner dels seus.


endavant