Any 1537

Any 1537- Es cita que  la primera planta d'origen americà a Mallorca és el palosanto (Guaiacum sanctum L.), que és utilitzat com a remei contra la sífilis.

24 de març de 1537- Mor Mateu Tomàs Creus a Valldemossa, oncle de sor Caterina Tomàs.

6 d'abril de 1537 - Galceran Ripoll, carnisser de Mallorca, estableix en emfiteusi a Maties Jaume, sabater de la dita ciutat, i a la seva muller Jerònima, unes cases situades al carrer de la Escudelleria a la parròquia de Santa Eulàlia de la Ciutat de Mallorca, i que es troben sota domini de la Casa del Temple. S'estableix un cens anual de 5 ll. i 12 s. de moneda de Mallorca i una entrada de 5 s. de la mateixa moneda.(Pergamí 37-11-21 (A-4) - Pere Soler, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt)


19 d'abril de 1537- Toni Pizà, de l'Alqueria del Comte i sa muller Apolonia, ambdós de Sóller, venen a Jaume Mayol de Fornalutx un tros de terra en el terme de les Moncades. Preu: 30 L.

23 d'agost de 1537 - Mandat als obrers de sant Marc de Sineu perquè paguin els encàrrecs fets al pintor valencià Baltasar Buira)

1 de setembre de 1537- El vicari de Sineu Baptista Mir ordena als obrers de sant Marc que paguin a l'escultor Tomàs Amengual el treball fet en el retaule del sant. (A. D. Litterarum 1534-37.)

8 d'octubre de 1537-Empresonats els batles d'Alcúdia i Muro, Lleonard Capdebou i Gabriel Poquet, i el lloctinent de batle de Muro Rafel Vives per haver deixat fugir un lladre.

22 d'octubre de 1537- Fra Joan Quintana, vicari conventual del Monestir del Carme, Pere Cardona, Benet Balaguer, Antoni Coll, Joan Riera, tots frares conventuals de dit monestir, congregats en capítol segons costum, volent complaure al Molt Reverend Pare Fra Rafel Llinars, doctor en Sagrades Escriptures, episcopus Crisopolitanus , carmelita, i per que pugui predicar li presten tots els llibres... que són del monestir en usdefruit vitalici. Després seran retornats.

endavant