Any 1539

Propietats:

Andreu Ramos (Sa Piera-Sóller)

6 de gener de 1539 - Crida convocatòria per a la justa del dijous llarder.

18 d'abril de 1539- Eclipsi de sol a les 10,30: "dit eclipsi fonch vist y assenyaladament per molts hòmens qui les hores eren en la plaça de les Corts y qui eren èxits de les scrivanies de la dita plaça, spantats de tal visió ...vist en suhito ésser lo dia com la nit.

endavant