Any 1544-Registre de Manacor. Enderrocament del convent d'Ítria.


Any 1544-Primer registre de baptismes i matrimonis a Manacor.

Any 1544-Sor Anna Serralta és la priora de Santa Magdalena.

Any 1544-Enderrocament del convent dels agustins d'Ítria que estava situat en el camí de Sóller, extramurs a prop de la Porta Pintada, per tal d'assegurar la defensa de la ciutat davant l'amenaça turca. Els seus enderrocs s'aprofitaren per al nou bastió.

2 de març de 1544 - Segones ordinacions del Bordell de Ciutat.

24 de maig de 1544- Gaspar Roig, organista, promet al Rd. Fra Pere Rausich, Abat de la Real, d'avui fins a la festa de Sant Bernat pròxima, entregar l'orgue perfet i sonant dins l'església. Ha confessat haver rebut 10 diners. (ARM-Prot-C-302 f. 199).

31 de maig de 1544 - Fi de la construcció de la nova Porta Pintada.

Juny de 1544- Nicolau de Pacs, Jordi Santjoan (Canavall), Agustí Santjoan, i Felip Fuster, delats i detinguts a la torre de l’Àngel, al·leguen ser competència de la jurisdicció eclesiàstica .(ARM-RA-ECC 1538-1544 f. 222v-223)

10 de juny de 1544-El Gran i General Consell sol·licita al rei  la restauració de l'ofici de veguer forà, amb mandat bienal i salari competent, pagat dels ingressos per condemnes criminals, per a combatre la delinqüència a les viles de la part forana. (ARM, AGC 30, ff. 47v-48.).

17 de juliol de 1544 - El prevere Gabriel Soler funda un benefici a l'altar de les Ànimes del Purgatori de la parròquia de Petra dotat amb 5 quarteres i dues barcelles de blat i nou lliures amb quatre sous.
socors


4 d'agost de 1544-Els agustins passen a regir l'església de Nostra Senyora de Gràcia en el carrer del Socors, on arriba la imatge de la mare de Déu del Socors.

16 d'agost de 1544 Benet Vic de Son Vic (Andratx) talla un braç a cop d'espasa i fer en l'altre al seu cunyat Jaume Jofre a la casa de Son Jofre i aquest mor tres dies després.

7 d'octubre de 1544-Mor Arnau Albertí, bisbe de Patti (Sicília).

12 de desembre de 1544 - Alonso Yvanies (Alcúdia) obté el dret de ciutadania.

29 de desembre de 1544- Lluis de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i de Lloseta.


endavant