Any 1546.- Esclaus fugen.


Any 1546-Els corders de Palma (16) es reuneixen a l'Hospital de Santa Catalina que era la seva patrona, però el mateix any passen a reunir-se en el convent d'El Carme.

Any 1546 - Naufragi de fustes de moros en la mar propera a la Dragonera i a santa Ponça.

El 5 de gener de 1546 Francesc Miquel Ballester de Manacor ven Joan, un esclau bord de 6 anys a Antoni Mas de Son Bassó de Manacor per 38 lliures.

19 de febrer de 1546-Galceran Ripoll i la seva muller Joana venen a Joan de Montornès, donzell , un cens anual de 5 l. 12 s. de Mallorca sobre unes cases situades a la parròquia de Santa Eulàlia, pel preu de 70 l.

28 de març de 1546 - Es contracta a Mateu López (Llopis) per a l'obra del retaule de l'altar major a Montuïri.

27 de juliol de 1546- S’ordena la vigilància de les marines per la fuga d’esclaus sarraïns de Bartomeu Caldentei.

19 de setembre de 1546-Jeroni sa Cirera, donzell del principat de Catalunya, habitant de Mallorca, fa i ordena testament. Nomena marmessors Francesc Burgès, del regne de Mallorca, i la seva muller Joana Erill. Elegeix sepultura a l'església de Sant Feliu de la ciutat de Mallorca, en el vas dels Burgesos. Nomena hereu universal el seu nebot Francesc sa Cirera, senyor de Sant Guim.
Jordi Cortei decideix canviar el nom de Sa Moleta per l'actual de Galilea.

2 d' octubre de 1546 - Esclaus fugits es dirigeixen cap a la zona d'Andratx per tal de poder-se embarcar en els vaixells dels pirates que sovint freqüenten la mar prop de la Dragonera. Formen una lliga a Ciutat i es divideixen en dos grups que van cap al castell de Bellver formada entre altres per 6 esclaus de nom Amet (d'Antoni Saurina,  de Ferrer Lloret, de mossèn Fuster, de Ramon Fortesa, de Jeroni Fortesa, del Virrei ), dos de nom Alí (esclaus de Pere Genovard i Joan Avellà), Bei, de Ramon Fortesa,; Mansur, del Virrei ; Francesc , esclau d'Antoni Morlà, Abraham, esclau del virrei).

3 de novembre de 1546 -  Judici contra Amet, esclau den Garriga; Alí esclau d'en Joan Avellà; Amet, esclau de Gregori Fortesa; Amet, esclau de Bernat Lloret;  i Mansor, esclau del virrei; fugits amb la intenció d'arribar a Barbària són descoberts a la platja de Peguera per el pastor Pasqual Salvà, així que tots junts el maten i li prenen la roba. Després van cap al puig Cornador on són perseguits per homes i dones dirigits per Pere Ensenyat de Bordoi. Per aquests fets són trets de la presó reial, condemnats a córrer la vila i quantre moren penjats del coll a les forques properes a la porta de sant Antoni. En canvi, Amet d'en Garriga és sentenciat a ser apedregat fins a la mort després de ser lligat a un pal. Els altres esclaus són condemnats a flagelació.

11 de desembre de 1546-Ha escapat Alí, esclau de Pere Ramon Forest. Vesteix una capa i un "sallo" negre i parla pla.

Obra de Mateu Llopis

endavant