Any 1564


Any 1564

Sor Isabel Calvó, priora de Santa Magdalena.

Llibre de noces i difunts de la parròquia de santa Creu.

Carta nàutica de Jaume Olives, mallorquí a Nàpols.

Joan Morlà és el propietari de Son Morlà a Porreres.

Nicolau Ramon és el propietari d'Es Pagos (Porreres).

El bandoler campaneter Antoni Bennàsser "Xengui" és penjat a la forca a Binissalem.27 de gener de 1564-Testament de Ramon Vivot que vol ser enterrat a la capella de sant Julià, la dels Vivot, a sant Francesc.

3 de febrer de 1564-Apolonia Montornesa, vídua d'en Joan Montornés, donzell , ven al seu gendre Llucià Tornamira des Mas un cens anual de 48 l. que rep per un alou situat a la vila de Petra pel preu de 600 l.(Joanot Canyelles, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, pergamí 37-8-14 (C-4))

26 de març de 1564 - Els jurats es queixen que Guillem de Rocafull, virrei, condemna a mort homes sense culpa i en canvi deixa lliures a altres que són culpables. (ARM AA 86 num.24).

Any 1564- El virrei Guillem de Rocafull és cessat després d'una intensa campanya dels jurats en contra seva.

27 de maig de 1564 - Joan Llodrà de Manacor és condemnat a 2 anys de galeres i a una cavalcada d'ase.

31 de juliol de 1564- Promulgació del Concili de Trento a Mallorca.

22 d'agost de 1564- S'instrueix expedient criminal contra Joan Esteva "Genet" , Miquel Simó, Damià Simó i Pere Ensenyat de S'Arracó acusat de disparar amb ballesta contra Bartomeu Viguet de nit en el Pas d'en Perell i d'assetjar-lo després amb intenció de mata-lo, cosa que s'evità al crit de Via fora.

setembre de 1564-L'escultor Gaspar Jener treballa en el retaule de sant Sebastià de Porreres.

10 de setembre de 1564 - Diumenge - Mor l'inquisidor Joan Ximenis d'Aragües i és enterrat a sant Domènec.

14 de setembre de 1564 - Joan d'Urries pren possessió del seu càrrec de virrei.

Octubre de 1564 - Fi de l'obra de la fortalesa d'Artà.


6 de desembre de 1564 - Les monges del Puig de Pollença escriuen al seu procurador mossèn Salvador Martorell i descriuen l'església que és de dues capelles, dedicades a l'Assumpció i a la Passió, amb un cor de 24 cadires i bancals on hi caben 30 religioses. A l'església hi ha set altars tots destroçats, així com els reixats.

El dormidor té una trentena de sales, i n'hi ha 40 per les monges i un refectori on hi caben 100 persones. Disposen de forn, despensa i set cisternes. En total refereixen que en el monestir hi caben 150 persones.

Les monges del Puig, obligades després a residir a Ciutat eren Barbara Pont, Pereta Pont, Catalina Miró, Paula Descós, Elianor Cós, Joana Pacs, Joana Rossinyol, Pereta Martorell,Anna Martorell, Francina Bonapart, major, Francina Bonapart , menor,  Ángela Severiana, Maria Anna Cabrera, Beatriu Cotoner, Prudència de Villalonga, Agnès de Villalonga, Joana Gual, Margarida Anglada, Francina Puig, Joana Santjoan, Joana Axartell, Joana Angelats, Beatriu Sureda, Francina Clapès, Paula Roig, Francina Truiols, Caterina Miralles, Isabel Catlar, Vicença, Santmartí i Magdalena Tornamira.

Pels seus cognoms és clar que es correspon a un monestir per a la gent rica. S' ìnstal·len a sant Antoni Abat en el carrer de sant Miquel (o de la Síquia).

endavant