Any 1568

Propietat:  Es Molinet (Sant Llorenç ) i Es Noguer de Manacor són  de Jeroni Togores que també és propietari de Son Homar de Petra ; Son Monget de Muro és de Galceran de Santjoan; Son Orell de Porreres és de Cosme Orell.

Es casen Elionor Fuster Dureta amb Gregori Villalonga Desclapes.

El 15 de febrer de 1568 es prohibeix tirar taronges en el Carnestoltes.

7 de març de 1568- Tomàs Amengual obté l'encàrrec dels obrers de la cofraria de santa Anna de sant Miquel, de fer un retaule.

 23 de maig de 1568 - Batalla de Heiligerlee a Groninga (Holanda). L'exèrcit reial perd la batalla i més de 1500 soldats en un parany d'Adolf de Nassau, germà del príncep Wilhelm d'Orange-Nassau.

 5 de juny de 1568- Lamoral, comte de Egomt i cosí de Felipe II és decapitat per mandat del duc d'Alba a la Plaça Major (Grand Place ) de Brusel·les juntament amb Felip de Montmorency, comte d'Horn..

21 de juliol de 1568 - Batalla de Jemmimgen. Lluis de Nassau és derrotat per l'exèrcit del Duc d'Alba.

7 d'agost de 1568 - Juan de Áustria desembarca en el port d'Andratx.

9 d'agost de 1568 - Juan de Áustria surt d'Andratx cap a Palma per terra.

28 d'agost de 1568-Elisabet de Beri, vídua en primeres núpcies d'en Joan Francesc de Sales, i en segones d'en Nicolau Espanyol, ordena testament. Nombra marmessors als seus germans Marc de Beri i Bartomeu de Beri, al seu gendre Jaume de Berga, a les seves germanes Margarida, vídua d'en Joanot Garcia, i a Joana Puigdorfila, muller d'en Ramon Puigdorfila i al seu fill Jeroni de Sales. Disposa ser enterrada a la Seu de Mallorca . Institueix com a hereu universal al seu fill Jeroni de Sales.

30 d'agost de 1568-La butlla "Horrendum" de Pius V determina el desaforament dels clergues acusats del delicte de sodomia.

8 de setembre de 1568- Bateig de Beatriu Sureda Campfullós a la Seu.

14 d'octubre de 1568-El Gran i General Consell tria al jurat ciutadà Antoni Cotoner i Vallobar com a síndic per a acudir a la Cort a negociar la creació de l'Audiència. La Universitat s'ofereix a assumir el cost de la meitat de les despeses que suposi, inclosos els salaris dels seus ministres.

16 d'octubre de 1568 - Batalla de Jodoigne entre les tropes de Guillem d'Orange que és vençut i les de Fernando Álvarez de Toledo, duc d'Alba.

27 d'octubre de 1568-Enterrament d'Antoni Cotoner a la capella dels Cotoner a sant Domingo.