Any 1576

Propietats:

Campos:

Cavalleria del Palmer, La Barrala, Font Santa (Jordi Abri-Descatlar),  Es Figueral, Alqueria Fosca, Gallicant (Joan Trilla), Son Catlarot (Magdalena Catlar), Son Lledonet (Julià Lledonet),Ses Sitjoles (Elisabet Mas), Sa Vinyola (Bartomeu Mas), Son Ginard (Bartomeu Obrador), Son Bernadí (Gabriel Ballester), Els Bassons (Miquel Ballester), Alqueria Roja (Simó Ballester), S'Olivar, La Sorda (Guillem Mas), Son Dureta (Baltasar Dureta)

Capdepera:

Son Guiscafre (Jeroni Guiscafre)

Muro:

Son Olesa (Rafel Olesa Santmartí)

Manacor:

La Torre -inclosa la Torre de Ses Puntes- (Nicolau Domenge). Es Pou Nou (Bernadí Andreu)

Ciutat:

Son Piris (Gabriel Piris), Son Pauet (Bartomeu Joan)

Montuïri:

Ses Coves (Francesca Ramis)

Petra:

Son Pou (Pau Vivot)

Porreres

Son Lluís Roig (Pere i Mateu Roig), Rafal S'Estepa (Joan Veny), Son Artigues (Antoni Artigues)

Sant Joan

Son Pi (Bartomeu Pi), Sa Bastida (Pere Miquel de Sant Joan)
Any 1576-Jerònia Olesa, propietària de Sa Font Seca.

Any 1576 - Miquel Truyol és el batle de Manacor.

Any 1576 - Inici de la construcció de la construcció del convent de La Misericòrdia en el carrer de sant Bartomeu a Ciutat.

Any 1576 - El parc d'artilleria es troba en el carrer de sant Joan de Ciutat.

Any 1576 - Miquel Bonet fa guàrdies en el Coll Ferragut per por a la flota turca.

Any 1576 - El bandejat Antoni Amengual mata Miquel Sampol a Binissalem.

Any 1576- En el carrer de les Corralasses hi vivien: Joan Bosch, pescador; les viudes Margalida Roca i Joana Capllonch , Jaume Oliver, Bernat Garbí. Hi havia un forn que era de Damià Cerdà.

Any 1576-En el carrer de sant Llorenç  hi habitaven els preveres Jaume Castanyer i Pau Cavaller, els mossèns Nofre Isern i Guillem Penya; el pescador Jaume Mora, el teixidor Antoni Comelles, el curtidor Miquel Juny, el sastre Bartomeu Rullan hi tenia dues botigues; la viuda de Seguí,  Joana hi tenia la casa i la viuda Jerònia Coch hi tenia una algorfa. També hi tenia casa Pere Joan Minguet.

Gener de 1576 - Mor Miquel de Sant Joan i el seu nét Pere Miquel de Sant Joan hereda Sa Bastida.

23 de gener de 1576 -Jo Mateu Gaylard, pintor, e rebudes sinc liures de vós moson Jaume Niquolau, un dels obrés de Santa Aulària, y són a compliment de quinse liures per lo pintar de la figura de Sant Pere e servir per lo altar major de Santa Aulària.
(A. P. Sta. Eulària, Llibre de la Obra, 1573-77, f.° 62 i 64 v.°).

6 de febrer de 1576 - Autorització episcopal per a la constitució de la cofraria de Flassaders a Palma.

2 de març de 1576 - Obres a la murada de Ciutat.

31 de març de 1576 - Mateu Moragues Julià recupera Es Camp de Sa Freixa.

18 d'abril de 1576-Dimecres sant.

5 de maig de 1576 - Mor Lluís de Requesens Zúñiga, governador espanyol dels Països Baixos.

22 de juliol de 1576 - Arriba Miquel de Montcada  Bou , virrei de Mallorca

23 de juliol de 1576- Felipe II atorga llicència als predicadors per a la fundació del convent de Sant Vicenç de Manacor.

3 d'agost de 1576 - Els jurats es dirigeixen al virrei per tal que tengui en consideració el privilegi concedit pel rei Sanç en relació a la revisió de les ordinacions per part dels jurats abans de publicar-se per tal que aquestes puguin ser revocades si afecten als privilegis existents, atès que es publiquen ordinacions que van contra els privilegis. (ARM S 52 f 8)

5 d'agost de 1576 - El doctor Gual, inquisidor ordena que en sis dies de plaç sota pena d'excomunió es faci la denúncia contra els clergues que han sol·licitat relacions sexuals a les dones en confessió (Arxiu Diocesà de MenorcamInquisició, Caixa 3).

15 d'agost de 1576 - En marxa el convent de dominics a Manacor

23 d’agost de 1576- Cauen captius dels sarraïns Francesc Molines Vives i la seva mare Francesca Vives, d’Artà, en tant que mor el pare Pere Molines a La Duaia (Algèria).

23 de setembre de 1576 - La capella dels dominics de Manacor s'estableix a unes cases de Perot Andreu.

28 de setembre de 1576 Acta formal de fundació del convent de predicadors de sant Vicent Ferrer de Manacor. Usen unes cases de Perot Andreu per a fer la capella.

6 d'octubre de 1576-Noves ordinacions, estil i pràctica de la Reial Audiència , publicades per orde del lloctinent Miquel de Montcada.

3 de desembre de 1576- Bernat Nadal compra l'antic convent de trinitaris i després Hospital de santa Caterina.

Desembre de 1576 - Els jurats de Felanitx volen comprar 250 arcabussos.


endavant

En el món:


19 de gener de 1576 - Mor Hans Sachs, poeta alemany.

20 de gener de 1576 - Fundació de León (Mèxic)

28 de gener de 1576 - Cristòfor Bàthory esdevé príncep de Transilvània.

5 de març de 1576 - Mor Lluís de Requesens i de Zúñiga, conseller de Felip II  i governador dels Països Baixos a Brussel·les. El succeeix fins el mes de novembre un Consell d'Estat.

14 de març de 1576 -Neix Henri de Lorraine, bisbe de Verdun i Trípoli i comte de Verdún.

31 de març de 1576 - Inici del regnat a Fes d'Abd al Malik

14 d'abril de 1576 - El papa Gregori XIII condemna Bartolomé Carranza a abjurar de 16 proposicions i el suspèn per 5 anys de l'exercici de bisbe.

17 d'abril de 1576 - Antonio de Guzmán, governador de Milà, espantat per la pesta de Màntua i Venècia limita l'accés al jubileu.

25 d'abril de 1576- Holanda i Zelanda es confederen en la Unió de Delft sota el govern de Guillem d'Orange.

1 de maig de 1576 - Esteve Bàtory és coronat rei de Polònia a Cracòvia.

2 de maig de 1576 - Mor Bartolomé de Carranza, bisbe sancionat per Gregori XIII

10 de maig de 1576 -Boda de Francisco de Sandoval Rojas i Borja, I Duque de Lerma amb Catalina de la Cerda.

14 de maig de 1576 - Mor Tahmasp I, xah de Pèrsia.

Juliol de 1576 -Inici de la pesta a Milà a Porta Comasina.

25 de juliol de 1576 - Tropes espanyoles saquegen Aalt (Països Baixos).

2 d'agost de 1576 - Mor Lorenzo Sabatini, pintor.

28 d'agost de 1576 - Mor Tiziano Veciello, pintor.

4 de setembre de 1576 - Cop d'estat a Brussel·les. Brabant suspèn de funcions el govern del Consell d'Estat.

21 de setembre de 1576 -Mor Girolamo Cardano,matemàtic, a Roma (ell havia previst la seva mort pel 5 de desembre de 1573)

3 d'octubre de 1576 - Processó a Milà contra la pesta

3, 4 i 5  d'octubre de 1576 - Saqueig d' Anvers per les tropes espanyoles.

8 d'octubre de 1576 - Juan de Àustria és nomenat governador dels Països Baixos.

12 d'octubre de 1576 - Mor Maximilià II, emperador, a Praga. El succeeix el seu fill Rodolf II que viu a Praga.

21 d'octubre de 1576 - Paolo Bellintani de Saló, caputxí, cap del llatzaret de Milà

19 d'octubre de 1576 - Quarentena general a Milà contra la pesta

1 de novembre de 1576 - Rudolf II, emperador

4 de novembre de 1576 - Presa i saqueig d'Anvers   

8 de novembre de 1576- Acord de Pau de Gant entre les províncies dels Països Baixos