Any 1589Els jurats de Felanitx són: Bernat Alou, Joan Mesquida, Llorenç Soler, Miquel Obrador

Any 1589 - L'oïdor de la Reial Audiència Ramon de Verí es casa amb Anna Rossinyol.

7 de gener de 1589 -Dissabte - Enterren l'inquisidor i canonge Miquel Gual (ACM, Sala i armari XX, taula III, f.71u). Feia 11 anys que l'havien destituït del càrrec per irregularitats, ser descendent dels Pardo (jueus) i tenir vida marital amb concubines a les que deixà fills.

9 de març de 1589-Els paraires d'Artà se separen dels de Palma.

28 de maig de 1589- A 28 de maig de 1589 foren elegits v creats consellers de la présent parroquia de Calvia per orde e instantia del ho.1 En Julia Vicens balle lo présent en dita parrochia los hon. En Joan Simo de la Cova y Barthomeu Camps, Guillem Vicens y Matia Ripoll y Pere Comallonga.

29 de maig de 1589 - Joana Riera, tercerola de sant Francesc de Manacor. es desdiu davant el sant Ofici de les acusacions fetes contra el dominic Fra Nicolau Mora que li havia fet tocaments arrel de la confessió i és condemnada a un any de presó.

Juny de 1589 -  La pesta a Barcelona obliga a suspendre les comunicacions des de Mallorca.

20 d'octubre de 1589-Beatriu, muller d'en Pau Sureda, donzell de Mallorca, fa donació entre vius a la seva mare Elisabet d'Olesa i Tornamira, de tots els seus béns i propietats, que aquesta rebrà després de la mort de la dita Beatriu. Aquesta reté la quantitat de 1.000 l. de Mallorca per a disposar-ne en el seu testament.

5 de juliol de 1589 - Mor Bartomeu Martorell captiu d'Asan Baixà a Galípolis. Signa la certificació de mort Guillem Orvay, mallorquí igualment esclau d'Asan Baixà, capità de Constantinoble (ARM, Concessos, vol.49,microfitxa 2).

19 d'agost de 1589 - La prioressa de sant Jeroni,  Mariana Busqueta paga 140 lliures, 16 sous per dos canelobres a l'argenter Jeroni Amer. (AMSE. Libre de Albarans de St. Hierònim 1, f. 77 v.)

23 d'agost de 1589 - Enterrament del canonge Mateu Malferit.

8 de setembre de 1589 -  Benedicció de la capella de la Concepció que s'ha edificat amb els doblers del bisbe Joan Vic Manrique.

21 de desembre de 1589 - Mor Joan Vicenç Macip, pintor.

Santa Clara

Santa Clara: Mateu López (1589)


endavant

En el món:


El rei Levan I de Imerètia és derrotat i empresonat per Mamia Dadiani de Mingrèlia
"Gitana de la bona ventura"".- Obra atribuída a Caravaggio al Palazzo del Conservatori
"Amor i Psique"".-Iacopo Zucchi
"Diálogos".-Frei Amador Arrais"
Yonten Gyatso, Dalai Lama
"Elegías de varones ilustres de Indias"".-Juan de Castellanos"
Monello Simone degli Alberti compra Pentidattilo (Calàbria) amb el titol de marquesat
Les Lípari queden integrades dins el Regne de les Dues Sicílies
 Zagale governa Dagomba
Gatsi Rusere rei munhumatapa de Zimbabwe
Abhai Raja (Torres d' Angkor)
 Llei sobre la caiguda de cossos

1 de gener de 1589 - Enterrament de Fra Luis de Granada
5 de gener de 1589 - Mor Catherine de Medicis a Blois, duquesa d' Urbino, reina de França.
8 de gener de 1589  -Neix Ivan Gundulic, poeta i senado, a Ragusa/Dubrovnick
17 de gener de 1589  -Establiment del Patriarcat de Moscou.
23 de gener de 1589 - Fedor, tsar, designa Job patriarca de tota Rússia.
5 de febrer de 1589 - Neix Honorat de Bueil de Racan, poeta i dramaturg.
2 de març de 1589 - Mor Alessandro Farnese
5 de març de 1589 - Saqueig portuguès de Mombasa.
1 d'abril de 1589 - Flota anglesa de 30 navilis i 12000 soldats es fa a la mar dirigida per John Norris i Francis Drake, amb D. António; i el seu fill D. Manuel,
28 d'abril de 1589 - Neix Margarida de Savoia.
3 de maig de 1589 - Mor Juli de Brunswick.
4 de maig de 1589 - La flota anglesa dirigida per Drake ataca La Corunya.
17 de maig de 1589 - Mor Carles II de Mónaco.
3 de juny de 1589 - Charles de Valois , comte d'Auvèrnia
19 de juny de 1589 - La flota anglesa dirigida per Drake saqueja Vigo.
24 de juny de 1589 - Atac rebutjat de la flota anglesa al Tejo a favor de Don Antonio contra Lisboa
Juliol de 1589- António Prior do Crato ataca Lisboa
1 de juliol de 1589 - Mor Andre Vesale anatomista
1 de juliol de 1589 - Mor Christophe Plantin
27 de juliol de 1589 - Miquel Rahoza és nomenat metropòlita de Kiev per Segimon III.
1 de setembre de 1589 - Assassinat Henri III pel frare dominic Jacques Clement
4 d'agost de 1589 - És esquarterat i cremat Jacques Clement, assassí d' Henri III.
30 d'agost de 1589 - Neix Abraham Govaerts, pintor.
12 de setembre de 1589 - Convent minim de Santa Aina
21 de setembre de 1589 - Cau l'alminar de Còrdova.
7 d'octubre de 1589 - Neix Maria Magdalena d'Àustria, gran duquesa de Toscana.
23 de novembre de 1589 - Jaume VI d'Escòcia es casa amb Aina de Dinamarca.
28 de novembre de 1589 - García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete arriba al Callao amb el càrrec de virrei del Perú