Any 1591

Any 1591- Mallorca tenia 74.094 habitants:Ciutat 23.161, Inca 3.609, Pollença 3.416, Sineu 2.752,  Sóller 2.747, Alcúdia 2.665, Llucmajor 2.578,  Muro 2.344,  Manacor 2.043, Porreres 2.042, Campos 1.985, Petra 1.882, Felanitx 1.703, Binissalem 1.699, Selva 1.810, Santa Margalida 1.538, Artà 1.526, Algaida 1.499, Campanet 1.329, Sa Pobla 1.249, Valldemossa i Deià 1.239, Alaró 1.235, Montuïri 1.171, Sencelles 975, Sant Joan 928, Andratx 922, Santanyí 811, Bunyola 550, Santa Maria 524, Puigpunyent i Estellencs 498, Calvià té 490, Esporles i Banyalbufar 308, Marratxí 261, Escorca 154. Font: Tomàs Aguiló, Diario de Palma (BSAL de 1918, pàgina 286)

Mallorca recollia 60.849 quintars de garroves (61.921,50*), 43.297 (o 43.871,56*) quintars de forment, 7.520 quintars de xeixa (7.835,22*), 15.665 quintars d'ordi (15.758,88*), 11.658 quintars de mestall (*), 5.385 quintars de figues (*),  2.111 quintars de civades (17.196,86*), 3.283 quintars de llegums (3.327,72*), 2.678,91 quintars de farines(*).(*AHM, AH 1395).

Any 1591- Neix Joan Antoni Bacó, agustí, a la parròquia de sant Jaume de Palma.

Any 1591- S'adoba l'orgue de santa Creu per 10 lliures. Se compren 10 covos de pomes per donar al convent per
no haverne agut a la viña y costaren 3 lliures 11 sous.

21 de gener de 1591-Perot Jaume s'estableix a Son Galiana de Montuïri en dues quarterades i un quartó que eren de Francesc Joan Caulelles i que són de la seva viuda Francina.

Maig de 1591 - Antonio Pérez del Hierro, protegit pels furs aragonesos és traslladat en una maniobra de Felipe II a la presó de la Inquisició, on no gaudeix de la protecció dels furs,després d'inventar-se una acusació contra ell.


29 de maig de 1591- Inventari dels béns del violer Tomàs Armengol que la seva germana Praxedis ha posat en encant. Tomàs Armengol es dedicava a fabricar i arreglar instruments de corda en el carrer dels jueus de Palma.

9 de juny de 1591- Gregori XIV mitjançant la butlla "Cum alies" disposa que els lladres públics, assaltants de camins, autors d'homicidis o mutilacions en lloc sagrat, homicides proditoris, assassins, heretges i autors de delictes de lesa majestat, quedin fora dels límits del dret d'asil, de manera que els seus autors podran ser extrets del lloc sagrat i lliurats a l'autoritat secular.

4 de setembre de 1591- Acte de Fe contra Andreu Gomin, Jaume Segura Gatser; Gabriel Margarit, mercader; Marti Ibaneger; rnestre cedasser: Angelina Saguesta, Jaume Cortes, Gabriel Bonet, corredor i la seva muller Francina, Jaumeta muller de Pere Muntarachs, sabater, Johaneta muller de Johan Desi, Pau Fuster; saboner, Gabriel Plegamans , sabater: Gabriel Portell i Amada sa muller, Blanca, muller de Pau Torres, Jacme Oliver baster, Mestre Miquelet, sonador, Johan Portell, argenter, Eufrasina muller de Sant Marti , Graciosa muller de Rafel Vidal.

Los quals los Reverents Inquisidors de la herética pravitat han condennats, e declarats per heretges 2 aquells han remes a la Cort del dit Llocht. General, lo qual mana los dessuts dits esser a portats per los lochs acustumats de la present Ciutat fins a la Porta Plegadissa è alli esser ofegats e cremats.

29 de setembre de 1591-Confirmació en una reial carta de la facultat que tenen els jurats de custodiar les armes, municions i artilleria del Regne, i de nomenar al seu capità.

Octubre de 1591 - Un exèrcit de 12.000 soldats és enviat per Felipe II contra Aragó on es troba el seu antic secretari d'estat Antonio Pérez protegit pels furs.

14 de novembre de 1591 - El capità general Lluís Vic prohibeix barrejar l'ordi amb l'avena o civada per a donar menjar als animals sota pena de 11 lliures, un terç de les qual seran per aquell que faci la denúncia.


endavant