Any 1592


Any 1592- Fra Rafel Serra Planes, franciscà del convent de Jesús, funda la casa piscina espiritual de Nostra Senyora de la Pietat a Palma.

Any 1592- Guillem Desmàs és el propietari del rafal Son Mas davant La Real.

Any 1592- Francesc Jofre I de Rocabertí i de Pacs, vescomte de Rocabertí.

20 de maig de 1592-Bateig de Miquel Bestard, pintor.

2 de juliol de 1592 - Elianor Berard Campfullós es casa amb Guillem Abrí Descallar Nicolau, fill del senyor de la Bossa d'Or.

12 de juliol de 1592-Guillem Torrella II hereda la cavalleria de santa Margalida.

26 de juliol de 1592 - Bateig d'una esclava mora de Francesc Ballester de set a vuit anys, per part de mossèn Tomàs Galmés, amb el nom de Catalina Ballester. (ADM, Llibre de baptismes de Manacor)

15 de setembre de 1592- Enterrament de Quitèria Garau, esposa de Geroni Oms a la capella de la Concepció de sant Francesc, en el vas dels Oms.


4 d'octubre de 1592-S'estableix la clausura a la Pietat per part de fra Rafel Serra, dedicada a dones penedides dels seus pecats.

10 d'octubre de 1592- Empresa la cerca a Valldemossa de Francesc Mateu "Menut" i Joan Marquès, lladres en camí reial.

28 d’octubre de 1592- El bisbe Joan Vic Manrique beneeix la primera pedra del portal major de la Seu.


endavant