Any 1601

1601oms La Real1601 Oms La Real

Gaspar Oms: imatge parcial del retaule de sant Onofre a santa Maria de la Real.

Any 1601- Agustí Garau d´Aixartell és l'alcaid del castell de Bellver.

Són sindics clavaris forans:
Rafel Ribes, de Algaida Joan Bonet, de la ciutat d'Alcúdia,i al morir aquest Rafel Ferrer, d'Alcúdia.


Any 1601- La flota toscana a Liorna estava formada per 76 barques,7 naus i 6 galeres

 
Any 1601- Jaume Rossinyol compra en subhasta pública Son Rossinyol, rafal de Ciutat situat entre Son Pacs i el torrent de na Bàrbara i que era d'Arnau Rossinyol de Defla.


Gener de 1601 - Es nega a Mondragó, Guillem Rigo "Timoner" i no es troba el seu cos.

14 de gener de 1601-L'Església Catòlica organitza la crema de llibres hebreus a Roma.


10 de febrer de 1601 - Sor Jacobeta Morro aporta en dot al convent de sant Bartomeu d'Inca unes cases situades en el carrer Major (sant Bartomeu) de la mateixa vila.


17 de febrer de 1601. Subhasta per la Cúria del Baliatge dels molins de Pere Cerdà “Aleix ” que confrontaven amb el Camí Reial del Castell del Rei.


25 de març de 1601- La cort de Valladolid designa batle d'Alcúdia  Joan Sebastià.


12 d'abril de 1601-Miquel Soler, sucrer de Mallorca, ordena testament. Nomena marsmessor Onofre Fiol, rector de Santa Eulàlia. Elegeix sepultura en el monestir de Sant Francesc de la Ciutat de Mallorca. Institueix com a hereva universal a la seva filla Margarida Solera, menor d'edat.


11 d'agost de 1601- Felipe III fa donació de Miramar (Valldemossa) a Onofre Nebot, prevere.


12 d'agost de 1601- Diumenge. Carlo Doria, fill d'Andrea Doria arriba a Ciutat amb 26 galeres disposades a combatre contra Alger.


17 d'agost de 1601-El Col·legi de la Mercaderia ofereix 1000 lliures per al sosteniment dels soldats reclutats per la Universitat si el rei envia una flota per fer fora de les costes de les Illes la pirateria.

 • 17 d'agost de 1601- Neix Pierre de Fermat, matemàtic, fundador de la Geometria analítica

 • 20 d'agost de 1601- Carlo Doria torna a Ciutat amb la captura d'una barca mora de 8 bancs i 18 homes.

 • 22 d'agost de 1601- Arriba a la badia de Palma Andrea Doria amb un estol de 45 galeres per a l'expedició contra Alger. Es fa un simulacre de combat en el Jonquet.

 • 22 d'agost de 1601- El virrei Hernando ordena al batle de Llucmajor que faci anar als caçadors a caçar perdius i conills en la més gran abundància i de qualsevol manera encara que sigui vedat. Vol que li facin arribar tota la caça que pagarà a bon preu.(BSAL 1897-1898, pàg.397)

  28 d'agost de 1601 -Un estol amb 69 galeres surt de Palma , i altres 3  es mantenen desarmades en el moll i no surten en l'expedició.

 • 30 d'agost de 1601 - L'estol arriba a Alger i no troba cap vaixell pirata.

 • 30 d'agost de 1601 - Pere Joan Simonet, cavaller de Mallorca, constitueix el dot de la seva filla Catalina Simonet i Trobat, casada amb Antoni de Sant Martí, en 10000 lliures procedents en part dels béns de la seva mare Joana Trobat, i en part del seu heretament i llegítima. (Biblioteca de Catalunya. Perg. 160, Reg. 16302)

 • 31 d'agost de 1601 -  300 homes de l'estol desembarcats a Alger són obligats a tornar als vaixells.

 • 6 de setembre de 1601 - L'estol de l'expedició d'Alger es desfà perquè el príncep considera que el temps empitjorarà i decideix el retorn dels vaixells als llocs d'orígen. Per tal d'evitar les crítiques de covardia, esteses en bona part dels expedicionaris, desembarquen a Cala Mermessen (Andratx).

 • 15 de setembre de 1601- Mor Alfons Torrella, de Coanegra, que deixa per hereu al seu fill Anfons Francesc Torrella Dureta, fill de Pràxedis Dureta, la seva segona esposa.

 • 13 d'octubre de 1601 - Un home d'Alaró amenaça amb un pedrenyal l'oïdor de la Reial Audiència Ramon de Verí.


  endavant

 • En el món:Any 1601- Agustí Garau d´Aixartell alcaid del castell de Bellver. Tomasso Campanella: La monarquia d'Espanya. La flota toscana a Livorno estava formada per 76 barques,7 naus i 6 galeres.
 • 4 de gener de 1601-L'Església Catòlica organitza la crema de llibres hebreus a Roma.
 • 17 de gener de 1601- Tractat de Lyon d´Henri IV amb el duc de Savoia que perd Bresse,Bugey,Valroney i Gex.
 • 29 de gener de 1601 - Mor Louise de Lorraine-Vaudemont-Nomeny, reina de Franca.
 • 25 de febrer de 1601 - Execució del comte d´Essex per conspiració
 • 19 de març de 1601 - Neix Alonso Cano, escultor.
 • 17 d'agost de 1601 - Neix Pierre Fermat, matemàtic.
 • 22 de setembre de 1601 - Neix Ana, infanta, filla de Felipe III i Margarida d´Àustria, esposa de Lluis XIII.
 • 7 d'octubre de 1601- Neix Florimond de Beaune, matemàtic, a Blois.
 • 13 (24) d'octubre de 1601 - Mor Tycho Brahe, astrònom , a Praga.
 • 27 d'octubre de 1601 - Inici de govern virreinal de Juan de Mendoza Luna a Mèxic