Any 1611

Any 1611-Bartolomé Valperga, nou prior dels cartoixos de Valldemossa.

Any 1611-Mor Felip Garcia Fuster de Son Garcia (Bunyola), esclau a Alger.

Any 1611-Finalització de les obres de les noves cases de Son Rossinyol (devers Son Pacs).

Any 1611- Sarraïns desembarquen a Sa Punta de n'Amer i capturen tres persones.


març de 1611- Francesco Cabragadin, velluter de Venècia fuig del captiveri d'Alger i arriba a Mallorca on estableix un taller i demana ajut per a l'empresa.


10 de març de 1611 - El batle de Calvià Joan Moragues i els seus consellers acorden fer una casa i un pedrís en el fossar.

7 d'abril de 1611 - Mor a París Antonio Pérez del Hierro, antic secretari d'estat de Felipe II, a l'exili.


14 d'abril de 1611- Pregàries contra la sequera.


21 d'abril de 1611- Plou tot el dia i acaba la llarga sequera.

25 d'abril de 1611 - Els jurats de Petra, Blai Moragues, Miquel Cabanes, Jordi Roca,Joan Santandreu, el batle reial Joan Santandreu i els consellers Joan Roca,Toni Canet, Pere Riutort, Joan Homar, Joan Sureda i Jordi Roca decideixen proclamar festiu el dia de sant Josep.

6 de juny de 1611-Mor Joan Francesc Pavesi, promotor de Can Bellotto.

10 de juny de 1611- Carta de població de  la Vall  de Gallinera (Marina Alta) per 78 caps de família agricultors mallorquins en substitució dels moriscos.

14 de juny de 1611- Carta de població de la Vall de Laguar per agricultors mallorquins.

23 de juny de 1611- Fi de les obres de l'església de Muro. Construcció dirigida per Sebastià Saura.

28 de juny de 1611 - Deu vaixells llancen més de 500 turcs a les marines d'Artà i de Manacor que fan molt mal al bestiar 
i capturen 2 o 3 persones que si no fos
per alguns homes que caçaven a cavall i avisaren la gent , el mal seria major. (Llibre de Lletres Missives de 1605 a 1615).


30 de juny de 1611-Enterren Antoni Garau Axertell, cavaller, al vas de sant Dídac, que també era la de sant Cosme i sant Damià i de Nostra Senyora de les Neus, a sant Francesc.


9 de juliol de 1611-Baralla de bandolers a Sant Jaume.

14 de juliol de 1611- Francesc Baró, germà del bandoler Rafel Baró, refugiat a l'església de
Sant Jaume de Palma, és assassinat a la capella de San Gabriel.

28 d'agost de 1611-Carta de població d'Atzúvia per agricultors mallorquins.


30 d'agost de 1611- Violant Galiana és enterrada en el claustre de sant Francesc en el vas dels Galiana.


2 de setembre de 1611 Arriba Carles Coloma, nou virrei de Mallorca

2 de setembre de 1611- Carta de població de Benidoleig, repoblada en part per mallorquins.


26 d'octubre de 1611- Antoni Creus, dominic, inquisidor.


7 de desembre de 1611-Funeral a la Seu per la mort de la reina Margarita de Àustria.


13 de desembre de 1611- Antoni Togores, paraire,  és l'únic dels jurats electes a Palma que pot jurar els seus càrrecs perquè no té deutes. Els altres jurats són: Lleonard Safortesa, jurat en cap, Miquel Nadal i Miquel Ferrendell, jurats ciutadans, Gabriel Llull i Jeroni Alemany, jurats mercaders. El jurat en cap serveix als Canavall, en tant que Miquel Ferrandell és dels Canamunt.


14 de desembre de 1611- Tàrbena va rebre vint-i-set nous colons mallorquins: Salvador Arbona, Bernat Doménech, Pere Font, Antoni Guardiola, Jeroni Ivanyes, Mateu Joan, Joan Martí, Cristòfol i Joan Molines; Antoni Molla, Jaume Morei, la viuda de Mulet, Pere Palau, Pere Perelló, Bartomeu Puig, Joan Quintana, Antoni Renovard, Jaume Reiners, Esteve i Joan Ribes; Magí Ripoll, Joan Roca, Martí i Miquel Sabater; Sebastià Serra, Antoni Vivenç i Jaume Vila.

endavant